Trafikomläggningar på E4/E20 i Kungens kurva

17-10-12

Under slutet av oktober sker trafikomläggningar på E4/E20 i Kungens kurva där Trafikverket bygger E4 Förbifart Stockholm.

Trafikverket kommer att flytta de nuvarande körfälten ut från mitten till varsin ytterkant av arbetsområdet. Omläggningarna sker nattetid mellan klockan 22-05.

Fredag 27 oktober öppnas de nya körfälten i norrgående körriktning. I samband med detta öppnas avfarten mot Circle K i höjd med IKEA.

Fredag 3 november öppnas de nya körfälten i sydgående körriktning. I samband med detta öppnas även påfarten söderut från Skärholmsvägen igen. Denna har varit avstängd en längre tid på grund av Förbifart Stockholms arbeten.

Läs mer på trafikverket.se

Uppdaterad 12 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?