Ny förskola ska byggas i Högmora

18-06-20

Det beslutade kommunstyrelsen idag. Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige den 20 augusti.

I Högmora pågår en omvandling från fritidshusområde till ett område med permanentboende och det har tillkommit fler bostäder än vad kommunen tidigare bedömt. I dag finns ingen förskola i området och behovet är därför stort. 

– Jag är glad att vi kommit ett steg närmare en ny förskola. Både för att den kommer underlätta tillvaron för boende i Högmora och för att den ger ett minskat tryck på andra förskolor, främst i Stuvsta, säger Malin Danielsson, kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Förskolan föreslås få åtta avdelningar för cirka 160 barn. Tanken är att lokalerna ska vara flexibla, så att delar av den ska kunna ställas om till skola om behov uppstår. Den beräknas kunna stå klar under 2020. 

Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige den 20 augusti.

Uppdaterad 20 juni 2018

Var informationen till din hjälp?