Träffa Trafikverket i Heron city

18-01-24

Vill du veta mer om E4 Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn? Den 27 januari klockan 10-16 är Trafikverket på plats i Heron city för att berätta om vad som är på gång.

Stockholmsregionen växer och för att öka tillgängligheten planerar och bygger Trafikverket nya vägar. Just nu byggs E4 Förbifart Stockholm samtidigt som Tvärförbindelse Södertörn planeras.

Tvärförbindelse Södertörn är en ny väg från Kungens Kurva till Haninge, via Flemingsberg. Vägen är inte bara en väg för motorfordon utan även en ny gång- och cykelväg. En nästan två mil lång cykelväg som ger helt nya möjligheter för den som föredrar att ta sig fram på två hjul.

När E4 Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn är klara kan du köra från Haninge i söder via Kungens Kurva till Häggvik i norr, en drygt 40 kilometer lång sträcka väster om Stockholm.

Träffa Trafikverket

Träffa Trafikverket i Heron City på lördag den 27 januari klockan 10-16. De finns på plats för att berätta mer och svara på dina frågor. 

Mer information om projekten finns på Trafikverket.se

Uppdaterad 24 januari 2018

Var informationen till din hjälp?