Detaljplan för Rosenhill pausas

19-11-26

Nyhet

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Rosenhill, i mellersta Huddinge, har pausats. Orsaken är att det finns risk för att berget innehåller sulfid.

Kommunens samhällsbyggnadsavdelnings styrgrupp har beslutat att arbetet med den nya detaljplanen för Rosenhill ska sättas på paus. En av orsakerna är att det finns risk för sulfidhaltigt berg i området. Det var Länsstyrelsen som konstaterade risken när detaljplanen var ute på granskning. Sulfidhaltigt berg skulle kunna innebära högre kostnader för projektet vars ekonomi redan är negativ.  

Osäkert hur sulfidhaltigt berg ska hanteras

Frågan om sulfidberg är ny och det är Länsstyrelsen som har lyft den som ett problem. Det finns en osäkerhet kring hur sulfidhaltigt berg ska hanteras. Det är inte farligt för människor men det finns risk för försurning lokalt om det utförs sprängningar i området. Länsstyrelsen har inte kunnat ge kommunen vidare information om vilka åtgärder som krävs och vilka utredningar som behöver göras för att detaljplanen ska kunna godkännas.

Vi bedömer att provtagningar och åtgärder kommer att bli kostsamma och att det inte är säkert att vi kan ta fram en godkänd plan.

Vad händer nu?

Arbetet med den nya detaljplanen pausas och beslutet gäller tills vidare. Frågan om att eventuellt avsluta projektet tas upp av politikerna under våren 2020.

Tätare och mer bebyggelse i Rosenhill

Den nya detaljplanen skulle göra det möjligt att bygga mer och tätare i Rosenhill i mellersta Huddinge, bland annat fler villor, småhus, flerbostadshus och förskola. Planen skulle också göra det möjligt med en upprustning av gatorna samt kommunalt vatten och avlopp i området.

Detaljplanen har varit ut på granskning under perioden 6 mars till 9 april 2019. Enligt tidsplanen skulle detaljplanen skickas på en förnyad granskning under kvartal 4, 2019.

Läs mer om detaljplanearbetet för Rosenhill

Uppdaterad 26 november 2019

Var informationen till din hjälp?