Detaljplanen för Långsjöskolan har vunnit laga kraft

19-07-01

Nyhet

Detaljplanen för Långsjöskolan i Segeltorp överklagades av närboende. Nu har Mark- och miljööverdomstolen beslutat att inte ta upp ärendet. I och med det beslutet har detaljplanen vunnit laga kraft och börjar att gälla.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 11 december 2017, men har överklagats till både Mark- och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen. Den 28 juni kom beskedet att Mark- och miljööverdomstolen inte tar upp ärendet. I och med det börjar detaljplanen att gälla.

På grund av den långa överklagandeprocessen har tidsplanen för att bygga Långsjöskolan redan förskjutits. Den nya skolan beräknas stå klar hösten 2023.

Långsjöskolan ska bli en F–3-skola för cirka 360 elever. Skoltomten ligger intill Gömmarens naturreservat och för att bevara naturvärdena i området kommer bland annat ett ”grodhotell” att anläggas i närheten av skolans tomt.

Läs mer om Långsjöskolan

Uppdaterad 1 juli 2019

Var informationen till din hjälp?