Förslag om tillfälliga lokaler för Utsäljeskolan

19-09-11

Nyhet

När den nya Utsäljeskolan byggs måste skolverksamheten flytta till tillfälliga lokaler. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår en flytt till paviljonger på Källbrinks idrottsplats. Kommunfullmäktige fattar beslut den 30 september 2019.

Utsäljeskolan är i dag en F–6-skola med 600 elever i grundskolan och grundsärskolan. För att möta behovet av fler skolplatser i Huddinge ska en helt ny skolbyggnad uppföras där den nuvarande Utsäljeskolan ligger. Den nya skolan blir en F–9-skola, inklusive grundsärskola, för cirka 940 elever.

Enligt förslaget flyttar verksamheten under byggtiden till paviljonger som tillfälligt placerats på Källbrinks IP. Flytten är planerad till sommaren 2021. Fördelen med platsen är bland annat närheten till skogen och möjligheten att utnyttja idrottsanläggningen under skoltid.

För att kompensera kultur- och fritidsförvaltningen för de idrottsplaner som inte kan användas under tiden kommer femspelsplanen och sjuspelsplanen på Källbrinks IP att rustas upp.

Ärendet bereds i samhällsbyggnadsutskottet den 10 september och behandlas i kommunstyrelsen den 18 september. Beslutet fattas i kommunfullmäktige den 30 september.

Det är först när detaljplanen för Utsäljeskolan vunnit laga kraft som bygget av den nya skolan kan starta. Projekten med nybyggnationen av skolan och flytten till de tillfälliga lokalerna måste löpa parallellt. En flytt till tillfälliga lokaler kan ske tidigast 2021 och skolan beräknas vara inflyttningsklar 2024.

Uppdaterad 11 september 2019

Var informationen till din hjälp?