Skärholmsvägen avstängd mellan Videgårdsvägen och Lammholmsbacken

19-10-24

Nyhet

För att förbättra trafikflödet på Skärholmsvägen bygger Trafikverket om ett körfält. Under vecka 44–48 kommer vägen mellan Videgårdsvägen och Lammholmsbacken att vara avstängd för motortrafik. Gång- och cykeltrafik kan passera arbetsområdet under hela byggtiden.

Vägen stängs av för att Trafikverket ska kunna arbeta på ett säkert och effektivt sätt. Därefter öppnas vägen igen med två körfält i riktning mot Vårby och ett körfält i riktning mot Stockholm.

Läs mer på Trafikverkets webbplats

Uppdaterad 24 oktober 2019

Var informationen till din hjälp?