Tyck till om den nya stadsdelen Kungens kurva

19-03-01

Nyhet

Mitt i Kungens kurva planerar vi för en ny stadsdel med cirka 3 500 nya bostäder, skola, förskolor, vård- och omsorgsboende och butiker. Till och med den 8 april 2019 kan du lämna synpunkter på planprogrammet för Diametern 2 m fl.

Vision över den nya stadsdelen Kungens kurva
Visionsbild för nordvästra entrén till den nya stadsdelen Kungens kurva. Illustrationer: ÅWL Arkitekter
Fotograf - ÅWL Arkitekter

Visionsbild för nordvästra entrén till den nya stadsdelen Kungens kurva. Illustrationer: ÅWL Arkitekter

I området skapar vi en stadsdelspark och kopplingen till Gömmarens naturreservat blir viktig för de nya invånarnas möjligheter till rekreation. Med utbyggnaden av Spårväg syd kommer Kungens kurva att få en snabb koppling till Skärholmens tunnelbanestation.

Den 4 mars–8 april 2019 är planprogrammet för den nya stadsdelen, fastigheten Diametern 2 m fl, ute på programsamråd. Då har du möjlighet att tycka till om förslaget.

Läs mer om planprogrammet för Diametern 2 m fl

Uppdaterad 14 mars 2019

Var informationen till din hjälp?