Drevviken själen enligt invånarna

20-09-14

Nyhet

Närmare 650 Skogås- och Trångsundsbor har tyckt till om framtiden i de båda kommundelarna. Engagemanget var med andra ord stort när dialogen genomfördes under våren.

- Först vill jag säga stort tack till alla som bidragit med värdefulla kunskaper och synpunkter. Det är fantastiskt att så många vill vara med och påverka, säger Sophie Giers Arekrans, områdesstrateg på Huddinge kommun.

Naturen och vattnet är det som de allra flesta lyfter fram som områdets kvaliteter. Det är tydligt att Drevviken är en plats som ligger många varmt om hjärtat – här promenerar man, fiskar och njuter oavsett om man bor i Skogås eller Trångsund.

- Det finns en önskan om att bygga ihop områdena mer, att bygga bort fysiska och mentala barriärer. Drevviken är en fantastisk mötesplats för boende i Skogås och Trångsund – en lunga för alla. Parker, lekplatser och mer moderna centrum efterfrågas också. Invånarna vill mötas och det skapar förutsättningar för trygghet, trivsel och gemenskap. Det är en stor fördel och något vi tar med oss när vi fortsätter jobba framåt, säger Sophie Giers Arekrans.

Både Skogås- och Trångsundsborna vill ha fler grannar och ser möjligheter att bygga fler bostäder nära centrum. Det skulle göra centrumen mer levande.

- Dialogen är en del av arbetet med en utvecklingsplan för Skogås och Trångsund. I det arbetet har vi även haft samtal med kommunens politiker och tjänstepersoner. De som berörs av utvecklingen ska också få vara med och påverka den, avslutar Sophie Giers Arekrans.

Här kan du läsa mer om arbetet med utvecklingsplanen och när du kan vara med och påverka: utvecklingsplan för Skogås och Trångsund 

 

Uppdaterad 14 september 2020

Var informationen till din hjälp?