Sista chansen att tycka till om detaljplanen för Sjödalsbacken

20-10-15

Nyhet

Under perioden 15 oktober–11 november 2020 är detaljplanen för Sjödalsbacken ute på granskning. Det är sista tillfället att tycka till om förslaget innan detaljplanen antas av kommunfullmäktige.

Förslag på de nya husen i Sjödalsbacken. Fågelperspektiv som visar hur det skulle komma att se ut med den nya detaljplanen.

Vi planerar för cirka 220 nya bostäder, en förskola och att tillgängliggöra grönområdet som ligger intill. Skogspartiet ovanför ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt och dessutom rustas upp för att kunna användas av flera.

Under granskningsperioden den 15 oktober–11 november 2020 kan du läsa handlingarna (pappersutskrift) i receptionen, Huddinge kommunhus, Kommunalvägen 28, Huddinge. Handlingarna finns också digitalt på webbsida huddinge.se/sjodalsbacken

Lämna dina synpunkter på planförslaget senast den 11 november 2020 genom att mejla till plan@huddinge.se eller skicka brev till:
Huddinge kommun
Plansektionen
Kommunalvägen 28
141 85 Huddinge

Ange projektets namn ”Sjödalsbacken”, diarienummer KS-2015/314 och din fastighetsbeteckning om det är aktuellt. Skicka gärna dina synpunkter med e-post eftersom det underlättar handläggningen.

Uppdaterad 15 oktober 2020

Var informationen till din hjälp?