Nu rustar vi upp Gula gången i Flemingsberg

20-11-25

Nyhet

Gula gången är ett välbesökt gångstråk i Grantorp i Flemingsberg. Nu rustar vi upp stråket och det torg som ligger intill med bättre belysning, fler sittplatser, trevligare mötesplatser och nya planteringar. Arbetet startar i november 2020 och ska vara klart hösten 2021.

Höghus i Flemingsberg.
Gula gången i Grantorp i Flemingsberg.

Det ska bli enklare att ta sig fram för gående, rullstolsburna och cyklister. Vi ökar tryggheten genom till exempel bättre belysning.

Under vecka 48 sätter vi upp byggstängsel runt byggområdet. Då stängs samtliga trappor mellan Gula gången och bostadshusen. Gång- och cykelvägen stängs av under hela byggtiden.

Med start den 30 november börjar vi såga ner cirka 80 träd i området, men vi ersätter dem med nya träd.

Upprustningen ska vara klar hösten 2021.

Läs mer på huddinge.se/gulagangen

Uppdaterad 25 november 2020

Var informationen till din hjälp?