Samordnad varudistribution

Samordnad varudistribution innebär färre transporter och minskad klimatpåverkan.

Se filmen Samordnad varudistribution

I filmen berättar representanter från bland annat Huddinge kommun om fördelarna med att varudistributionen samordnas. 

Färre bilar som lastar fler saker

Huddinge har tillsammans med de övriga Södertörnskommunerna en samordnad varudistribution. Istället för att leverantörerna skickar sina varor med olika transporter direkt till verksamheterna skickas de nu till en gemensam omlastningscentral. Där packas varorna om så att fler varor sedan körs ut med färre bilar till de olika enheterna på bestämda tider, inom och mellan kommunerna.

Målet med samordningen är att minska antalet transporter och de årliga utsläppen av koldioxid. Att vi minskar transporterna har stor betydelse för både miljö och ekonomi.

Med färre transporter på bestämda tider får vi bland annat

  • Ökad trafiksäkerhet vid förskolor, skolor och äldreboenden
  • Bättre och lugnare arbetsmiljö med färre avbrott för personalen
  • Bättre miljö med mindre koldioxidutsläpp och buller
  • Positiva hälsoeffekter med färre barn som blir sjuka i astma och luftrörsinfektioner

Genom samordnad varudistribution blir det också möjligt för fler lokala producenter att leverera varor till kommunen.

Uppdaterad 11 december 2019

Var informationen till din hjälp?