Miljö och klimat

Huddinges miljöarbete handlar om att hitta en långsiktig balans mellan naturens och människans behov.