Bete – skapar öppna landskap och artrika ängar

Att ta hjälp av nötkreatur för bete är helt avgörande för att skapa öppna landskap och gynna artrikedomen. Våtmarkerna vid Lissmasjön, Ågestasjön och Balingsta betas sedan länge av med hjälp av kor från lokala gårdar, vilket har lett till ett sjudande fågelliv, blommande hagmarker och ett rikt insektsliv. Ett landskap rikt på upplevelser för besökaren. 

Skrattmåsar återvänder och fler arter häckar

Betet intill kommunens våtmarker såsom Lissmasjön, Ågestasjön och Balingsta har lett till att skrattmåskolonierna har återvänt till sjön. Skrattmåsarna är en viktig nyckelart för det övriga fågellivet i en sjö. Tack vare deras förmåga att varna och skrämma bort inkräktare, såsom rovfåglar och minkar, kan många andra arter såsom änder och doppingar söka skydd och häcka i deras närhet. Även andra arter som kricka, årtor, brunand och skäggdopping, många sothöns har återvänt till våtmarkerna, nu finns även god förekomst av häckande rödbena.

Våtmarksarterna enkelbeckasin och tofsvipa fått har en stabil förekomst i Huddinge och häckar med många par tack vare åtgärder och gårdarnas betesdjur.

Uppdaterad 2 december 2019

Var informationen till din hjälp?