Miljöpriset

Huddinge kommun miljöpris delas ut till en enskild person eller en grupp av personer, till exempel en skolklass eller en ideell förening som är verksam inom Huddinge kommun eller som genom sin verksamhet utfört en betydande insats för natur och miljö i Huddinge. Alla i kommunen kan nominera en kandidat.

Vinnare 2017

I år inkom fem nomineringar. Vinnaren är Ingemar Herber som får Huddinges miljöpris för sin mångåriga och värdefulla inventering och kartläggning av floran i Huddinge. 

Ingemar Herber har sedan 1980-talet ideellt inventerat och kartlagt floran i Huddinge för att få in historisk data från Huddinge. Alla resultat har lagts in på Artportalen, så att de blivit tillgängliga för alla. För närvarande arbetar han med att ta fram en Huddingeflora.

Han har metodiskt betat av utbredning och frekvens av olika art-grupper med fokus på framförallt kärlväxter och svampar, men även lavar och mossor.

Priset

Priset är 10 000 kronor och ett diplom som delas ut på kommunfullmäktiges möte i december 2017.

Uppdaterad 16 november 2017

Var informationen till din hjälp?