Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för alla att lyssna till. Från åhörarläktaren kan du följa debatt och beslut i ärendena. Mötet börjar kl 10.00.

Datum: 08 juni 2020

Tid: 10:00-22:00

Plats: Sessionssalen, Kommunalvägen 28, Huddinge

Uppdaterad 23 december 2019