Svenska för medicinsk personal - SFM

Svenska för medicinsk personal, SFM, riktar sig till dig som är utbildad läkare, sjuksköterska, apotekare, tandläkare eller fysioterapeut från ditt hemland.

Vem får studera på SFM?

Utbildningen riktar sig främst till dig som är nyanländ och inte varit i Sverige i mer än 3 år sedan första folkbokföring. Men även du som varit i Sverige under längre tid kan ansöka. 

För att studera på SFM ska du:

  • ha en examen i ett medicinskt legitimationsyrke från ditt hemland.

Du ska vara utbildad i något av nedanstående yrken:

  • läkare
  • sjuksköterska
  • apotekare/farmaceut
  • tandläkare
  • fysioterapeut

Kursinnehåll och utbildningslängd

Du läser både svenska och yrkesinriktade kurser under utbildningens gång.

Svenskakurser: SFI C - SVA 3 (Socialstyrelsens krav)

Yrkesinriktat innehåll: Olika orienteringskurser i medicinsk svenska med utbildade vårdlärare. Studiebesök i vården. Temadagar.

Utbildningens längd: Upp till 18 månader beroende på nivå i svenska vid start. Cirka 18-22 lektionstimmar/vecka + 15-20 timmar självstudier/vecka.

Se vad våra kurser motsvarar för språknivå på Europaskalan.

Gemensam europeisk referensram för språk, GERS (CEFR) Svenska för invandrare, SFI, och Komvux Nivå
A1

A2
SFI A och B

SFI C
Användare på nybörjarnivå
B1

B2-

B2
SFI D

SVA grundläggande

SVA 1

Självständig språkanvändare
C1-

C1

C2
SVA 2

SVA 3

Tvåspråkig (Bilingual)

Avancerad språkanvändare

Antagning

Vi tar emot elever från nybörjare i svenska språket (SFI) upp till och med betygsatt i SVA grundläggande delkurs 4.

Antagning sker 4 ggr per år i mån av plats.

Nästa start är 16 mars 2020.
Ansökan stängd (sista sökdag 19 jan 2020)

Kommande starter är 3 augusti och 12 oktober 2020.
Ansökningsdatum för dessa starter kommer att läggas upp inom kort.

Så här ansöker du

Fyll i ansökningsblanketten och lämna in den tillsammans med en kopia av ditt diplom (översatt till engelska eller svenska) och/eller ditt beslut från Socialstyrelsen, till vuxenutbildningen i din hemkommun. 

Din hemkommun godkänner ansökan och skickar den till oss på SFM för vidare behandling. Närmare kursstart kommer du att få mer information och besked om din ansökan av oss via mail.

Ansökan SFM

För information om hur du kan ansöka om svensk legitimation och vilka krav det finns för detta så besök gärna Socialstyrelsens webbplats.

Kontakt

För mer information kontakta vux@huddinge.se eller någon av personerna nedan.

Uppdaterad 21 februari 2020

Var informationen till din hjälp?