Svenska för medicinsk personal - SFM

Svenska för medicinsk personal, SFM, riktar sig till dig som är utbildad läkare, sjuksköterska, apotekare, tandläkare, dietist eller fysioterapeut från ditt hemland.

Information in English

Information in English about SFM

Vem får studera på SFM?

Utbildningen riktar sig främst till dig som är nyanländ och inte varit i Sverige i mer än 3 år sedan första folkbokföring. Men även du som varit i Sverige under längre tid kan ansöka. 

För att studera på SFM ska du:

 • ha en examen i ett medicinskt legitimationsyrke från ditt hemland.

Du ska vara utbildad i något av nedanstående yrken:

 • läkare
 • sjuksköterska
 • apotekare/farmaceut
 • tandläkare
 • fysioterapeut
 • dietist

Kursinnehåll och utbildningslängd

Du läser både svenska och yrkesinriktade kurser under utbildningens gång.

Svenskakurser:
SFI C - SVA 3 (Socialstyrelsens krav)

Yrkesinriktat innehåll:
Specialutformade kurser med syfte att förbereda dig inför arbetslivet i Sverige eller inför kompletterande studier inom ditt yrke i Sverige.

Du får kunskap i medicinsk svenska, svenskt sjukvårdssystem, svensk sjukvårdskultur, journalföring, medicinsk juridik samt träning inför kunskapsprov inom respektive profession.

Yrkeskurserna ges av legitimerade vårdlärare med många års erfarenhet inom svensk hälso- och sjukvård.

Utöver detta anordnas studiebesök och föreläsningar med externa föreläsare och lärare.

Utbildningens längd:
Upp till 18 månader beroende på din nivå i svenska vid start.

SFM är en heltidsutbildning med 17-19 timmar lärarledd undervisning per vecka samt 15-20 timmar självstudier per vecka. Undervisningen är på dagtid måndag - fredag.

Se vad våra kurser motsvarar för språknivå på Europaskalan (CEFR)

Gemensam europeisk referensram för språk, GERS (CEFR) Svenska för invandrare, SFI, och Komvux Nivå
A1

A2
SFI A och B

SFI C
Användare på nybörjarnivå
B1

B2-

B2
SFI D

SVA grundläggande

SVA 1

Självständig språkanvändare
C1-

C1

C2
SVA 2

SVA 3

Tvåspråkig (Bilingual)

Avancerad språkanvändare

Antagning

Vi tar emot elever från nybörjare i svenska språket (SFI) upp till och med betygsatt i SVA 1.

Antagning sker 5 ggr per år i mån av plats (jan, mar, maj, aug och okt).

Nästa start är 18 oktober, 2021.
Ansök senast 6 september.

Kommande starter 2022:

 • 3 januari - ansök 7 sep - 22 nov
 • 7 mars - ansök 23 nov - 24 jan
 • 9 maj - ansök 25 jan - 28 mar
 • 15 augusti - ansök 29 mar - 30 maj
 • 17 oktober - ansök 31 maj - 5 sep

Sök till SFM

Du som har ett svenskt personnummer

Har du ett svenskt personnummer ansöker du via vår webbansökan. Logga in med mobilt BankID eller med personnummer och lösenord för att starta ansökan.

Webbansökan SFM

Under ”Tidigare utbildning” får du ange vilken examen du har från ditt hemland. Glöm inte att uppge vilken inriktning du har på din examen (exempelvis läkare eller sjuksköterska).

Under ”Betyg och intyg” laddar du upp de dokument som vi behöver för att kunna behandla din ansökan.

 • kopia av ditt diplom (översatt till engelska eller svenska)
 • betyg från tidigare studier i svenska
 • eventuellt beslut från Socialstyrelsen

Har du inte möjlighet att bifoga dina dokument digitalt när du gör din ansökan kan du lämna in dem till oss i efterhand genom att logga in på Mina sidor i Alvis och ladda upp dem under "Betyg och bilagor". Du kan även skicka in dina dokument med post till SFM, Vux Huddinge, 141 85 Huddinge. 

Det är viktigt att du bifogar dina dokument så fort som möjligt för att vi ska kunna behandla din ansökan.

Skriv ut eller ladda ned din ansökan och skicka tillsammans med övriga dokument till din hemkommun för beslut.

Din hemkommun godkänner ansökan och skickar den till oss på SFM för vidare behandling. Närmare kursstart kommer du att få mer information och besked om din ansökan av oss via mail.

Du som är EU-medborgare utan personnummer

Har du inget svenskt personnummer men är EU-medborgare så ansöker du genom att fylla i vår ansökningsblankett. Lämna in ansökningsblanketten tillsammans med en kopia av ditt diplom (översatt till engelska eller svenska) och eventuellt beslut från Socialstyrelsen till vuxenutbildningen i din hemkommun. 

Ansökningsblankett till SFM

Din hemkommun godkänner ansökan och skickar den till oss på SFM för vidare behandling. Närmare kursstart kommer du att få mer information och besked om din ansökan av oss via mail.

För information om hur du kan ansöka om svensk legitimation och vilka krav det finns för detta så besök gärna Socialstyrelsens webbplats.

Kontakt

Uppdaterad 1 september 2021

Var informationen till din hjälp?