Svenska för medicinsk personal - SFM

Svenska för medicinsk personal, SFM, riktar sig till dig som är utbildad läkare, sjuksköterska, apotekare, tandläkare, dietist eller fysioterapeut från ditt hemland.

Information in English

Information in English about SFM

Vem får studera på SFM?

Utbildningen riktar sig främst till dig som är nyanländ och inte varit i Sverige i mer än 3 år sedan första folkbokföring. Men även du som varit i Sverige under längre tid kan ansöka. 

För att studera på SFM ska du:

  • ha en examen i ett medicinskt legitimationsyrke från ditt hemland.

Du ska vara utbildad i något av nedanstående yrken:

  • läkare
  • sjuksköterska
  • apotekare/farmaceut
  • tandläkare
  • fysioterapeut
  • dietist

Kursinnehåll och utbildningslängd

Du läser både svenska och yrkesinriktade kurser under utbildningens gång.

Svenskakurser:
SFI C - SVA 3 (Socialstyrelsens krav)

Yrkesinriktat innehåll:
Specialutformade kurser med syfte att förbereda dig inför arbetslivet i Sverige eller inför kompletterande studier inom ditt yrke i Sverige.

Du får kunskap i medicinsk svenska, svenskt sjukvårdssystem, svensk sjukvårdskultur, journalföring, medicinsk juridik samt träning inför kunskapsprov inom respektive profession.

Yrkeskurserna ges av legitimerade vårdlärare med många års erfarenhet inom svensk hälso- och sjukvård.

Utöver detta anordnas studiebesök och föreläsningar med externa föreläsare och lärare.

Utbildningens längd:
Upp till 18 månader beroende på nivå i svenska vid start. Cirka 18-22 lektionstimmar/vecka + 15-20 timmar självstudier/vecka.

Se vad våra kurser motsvarar för språknivå på Europaskalan (CEFR)

Gemensam europeisk referensram för språk, GERS (CEFR) Svenska för invandrare, SFI, och Komvux Nivå
A1

A2
SFI A och B

SFI C
Användare på nybörjarnivå
B1

B2-

B2
SFI D

SVA grundläggande

SVA 1

Självständig språkanvändare
C1-

C1

C2
SVA 2

SVA 3

Tvåspråkig (Bilingual)

Avancerad språkanvändare

Antagning

Vi tar emot elever från nybörjare i svenska språket (SFI) upp till och med betygsatt i SVA 1.

Antagning sker 5 ggr per år i mån av plats.

Nästa start är 8 mars, 2021.
Sista ansökningsdag är 25 januari, 2021.

Kommande starter 2021:
Kursstart 10 maj - ansök senast 5 apr
Kursstart 16 aug - sansök senast 31 maj
Kursstart 18 okt - ansök senast 6 sep

Sök till SFM

Fyll i ansökningsblanketten och lämna in den tillsammans med en kopia av ditt diplom (översatt till engelska eller svenska) och/eller ditt beslut från Socialstyrelsen, till vuxenutbildningen i din hemkommun. 

Ansökningsblankett till SFM

Din hemkommun godkänner ansökan och skickar den till oss på SFM för vidare behandling. Närmare kursstart kommer du att få mer information och besked om din ansökan av oss via mail.

För information om hur du kan ansöka om svensk legitimation och vilka krav det finns för detta så besök gärna Socialstyrelsens webbplats.

Kontakt

Uppdaterad 15 december 2020

Var informationen till din hjälp?