Svenska för medicinsk personal - SFM

Svenska för medicinsk personal, SFM, riktar sig till dig som är utbildad läkare, sjuksköterska, apotekare, tandläkare eller fysioterapeut från ditt hemland.

Vem får studera på SFM?

Utbildningen riktar sig främst till dig som är nyanländ och inte varit i Sverige i mer än 3 år sedan första folkbokföring. Men även du som varit i Sverige under längre tid kan ansöka. 

För att studera på SFM ska du:

  • ha en examen i ett medicinskt legitimationsyrke från ditt hemland.

Du ska vara utbildad i något av nedanstående yrken:

  • läkare
  • sjuksköterska
  • apotekare/farmaceut
  • tandläkare
  • fysioterapeut

Kursinnehåll och utbildningslängd

Du läser både svenska och yrkesinriktade kurser under utbildningens gång.

Svenskakurser: SFI C - SVA 3 (Socialstyrelsens krav)

Yrkesinriktat innehåll: Olika orienteringskurser i medicinsk svenska med utbildade vårdlärare. Studiebesök i vården. Temadagar.

Utbildningens längd: Upp till 18 månader beroende på nivå i svenska vid start. Cirka 18-22 lektionstimmar/vecka + 15-20 timmar självstudier/vecka.

Antagning

Vi tar emot elever från nybörjare i svenska språket (SFI) upp till och med att man är betygsatt i SVA grundläggande delkurs 4.

Antagning sker 4 ggr per år i mån av plats.

Nästa start är 16 mars 2020.

Kommande starter är augusti och oktober 2020.

Så här ansöker du

Fyll i ansökningsblanketten och lämna in den tillsammans med en kopia av ditt diplom och/eller ditt beslut från Socialstyrelsen, till vuxenutbildningen i din hemkommun. 

Din hemkommun godkänner ansökan och skickar den till oss på SFM för vidare behandling. Närmare kursstart kommer du att få mer information och besked om din ansökan av oss via mail.

Ansökan SFM

För information om hur du kan ansöka om svensk legitimation och vilka krav det finns för detta så besök gärna Socialstyrelsens webbplats.

Kontakt

För mer information kontakta vux@huddinge.se eller någon av personerna nedan.

Uppdaterad 18 november 2019

Var informationen till din hjälp?