Sjödalsparken

Sjödalsparken är en stadsdelspark i Sjödalen. Här finns bland annat Huddinges längsta parksoffa, boulebana och en våtmark med spännande växt- och djurliv.

Vy över näckrosdammen och blomsterplanteringen i Sjödalsparken.

Parken

Vatten i parken

Fullerstaån rinner sedan 1950-talet i en kulvert under Sjödalsparken. Efter upprustningen syns vatten från ån på flera ställen. Vatten från ån pumpas upp till tegelrännan och rinner vidare ner mot parkens hjärta, en rund näckrosdamm med belysning och sedan vidare i en bäckfåra längs med den skålformade gräsytan ner till våtmarken. Våtmarken är den avslutande delen av parkens vattensystem. Från dammen förs vattnet tillbaka till kulverten.

Vid huvudentrén visar ett betongbord Tyresåns vattensystem i miniatyr, som Fullerstaån är en del av.

Den skålformade gräsytan i parken är inte bara en plats för rekreation – den fyller även en nyttofunktion. Vid skyfall är det tänkt att den ska hantera dagvatten vid stora regnmängder.

Blomsterplantering

I blomsterplanteringen växer både fleråriga växter och blommor som varieras efter säsong. Här finns även tre olika rhododendronsorter. Förutom blomsterprakt har blommorna i planteringen också uppgiften att locka till sig insekter som pollinerar.

Fruktlund

Här växer några av Sveriges mest odlingsvärda päron, plommon och äppelsorter. Valet av arter och sorter i lunden grundar sig på en omröstning år 2018 då Huddingeborna fick provsmaka olika äppelsorter. Åkerö röstades fram som favorit.

I fruktlunden finns också äppelsorterna Aroma, Gravensteiner (både röda och gula) och Katja. Päronträdet är Göteborgs diamant och plommonen är Reine Claude.

Du som besökare är välkommen att plocka frukter som är mogna att ätas.

Vill du odla i Sjödalsparken?

Här finns även odlingslådor för odling av andra nyttoväxter. Är du intresserad av att odla i Sjödalsparken? Kontakta Huddinge kommun på telefon 08-535 300 00.

Lekplatsen

På lekplatsen finns sandytor att gräva i, stor gungställning och miljöer som uppmuntrar till fri lek exempelvis, genom spännande buskage med vide och spänger att balansera på.

Hitta hit

Parken och lekplatsen ligger på Klockarvägen 2A i Huddinge.

Kollektivtrafik

Huddinge station ligger cirka 350 meter från parken.

Parkering

Det finns ett parkeringshus bredvid parken.

Evenemang 

I evenemangskalendern kan du läsa mer om evenemang i Huddinge kommun och var de hålls.

Sök i evenemangskalendern

Här hittar du information om midsommarfirande och valborgsfirande.

Midsommar i Huddinge

Valborg i Huddinge

Uppdaterad 13 september 2023

Var informationen till din hjälp?