Gator som ska få ny asfalt

Beläggningsarbete 2021

Under våren 2021 inventeras gator och prioriterades enligt en ny åtgärdslista. Utifrån denna har årets planering lagts.

Hur prioriterar vi? Urval och fördelning av resurser

De kommundelar med högst andel gator med underhållsbehov väljs ut för åtgärd under 2021. 

Arbetar områdesvis och prioriterar gator med störst behov

För att arbeta så effektivt som möjligt utför vi beläggningsarbete på de gator som har störst behov av åtgärd inom en och samma kommundel och inom samma tidsperiod. Då minskar vi störningen för boende och trafikanter och behöver inte återvända flera gånger till samma område.

Beläggningsarbete på gång och cykelvägar

Vi prioriterar de gång och cykelvägar som ingår i kommunens regionala stråk.

Planen kan justeras

Det är svårt att exakt uppskatta kostnader för beläggningsarbete och därför är inte genomförandet av beläggningsplanen låst mellan de olika åren. Uppgifterna om vilka gator som kommer åtgärdas i år är därför preliminär och kan ändras. Planen revideras årligen av Klimat och stadsmiljönämnden. 

När under året asfalterar vi?

Asfaltering pågår från maj till november. Vi kan inte ge en exakt uppgift när vi asfalterar varje gata, det beror på hur omfattande åtgärderna är och därmed hur lång tid arbetet tar för varje gata. I listan längre ned syns de gator vi planerar att asfaltera i år. 

Vi informerar boende om tidpunkt för asfaltering

Ungefär en vecka innan asfalteringsarbetet börjar får du som bor i området information i brevlådan när arbetet kommer att pågå och vad det innebär. Kontaktuppgifter till projektledare på kommunen och arbetsledare hos entreprenör kommer stå på informationslapparna.

Beläggningsarbeten 2021

Följande gatoro och gång- och cykelvägar planeras att asfalteras under 2021. Beläggningsplanen kan ändras under året. 

Beläggningsplan 2021
     
Område Gatunamn Klass
Mellersta Porfyrvägen Lokalgata
Mellersta Skogsängsvägen Lokalgata
Mellersta Myrmarksvägen Lokalgata
Mellersta Myrmarksvägen Lokalgata
Mellersta Myrmarksvägen Lokalgata
Mellersta Köpmansvägen Lokalgata
Mellersta Sandstensvägen Lokalgata
Mellersta Åbovägen Lokalgata
Mellersta Urbergsvägen Lokalgata
Mellersta Heimdalsvägen Lokalgata
Mellersta Floravägen Lokalgata
Mellersta Mossvägen Lokalgata
Mellersta Mossvägen Lokalgata
Mellersta Mossvägen Lokalgata
Mellersta Stenmovägen Lokalgata
Mellersta Stenmovägen Lokalgata
Mellersta Stenmovägen Lokalgata
Mellersta Yrkesvägen Lokalgata
Östra Eriksvägen Lokalgata
Östra Berghällsvägen Lokalgata
Östra Mobackavägen Lokalgata
Östra Grindvägen Lokalgata
Östra Campingvägen Lokalgata
Östra Karljansvägen Lokalgata
Östra Runhällsvägen Lokalgata
Östra Kristinelundsvägen Lokalgata
Östra Svartviksvägen Lokalgata
Trångsund Svartviksvägen Lokalgata
Trångsund Svartviksvägen Lokalgata
Trångsund Svartviksvägen Lokalgata
Trångsund Svartviksvägen Lokalgata
Trångsund Svartviksvägen Lokalgata
Trångsund Svartviksvägen Lokalgata
Trångsund Svartviksvägen Lokalgata
Mellersta Mossvägen etapp 2 Lokalgata
Nordvästra Smista Alle etapp 2 Huvudgata
Mellersta GC Domarvägen GC-väg
Mellersta GC Drakens förskola GC-väg
Sydvästra GC Ebba Bååts väg GC-väg
Sydvästra GC Flemmingsbergsleden GC-väg
Mellersta GC Fullerstaparken GC-väg
Mellersta GC Gymnasievägen GC-väg
Mellersta GC Huddinge kyrka GC-väg
Mellersta GC Huddingevägen GC-väg
Mellersta GC Klockarvägen GC-väg
Sydvästra GC Källbrinks IP GC-väg
Östra GC Laduvägen GC-väg
Nordvästra GC Lammholmsbacken GC-väg
Mellersta GC Mossvägen GC-väg
Mellersta GC Norrängsvägen GC-väg
Östra GC Rapsodivägen GC-väg
Mellersta GC Sjödalsparken GC-väg
Östra GC Sopranvägen GC-väg
Sydvästra GC Visättraskolan GC-väg
Nordvästra GC Vårby allé GC-väg
Nordvästra GC Vårby gård stn GC-väg
Nordvästra GC Vårby skola GC-väg
Nordvästra GC Vårbyparkens IP GC-väg
Sydvästra GC Åvägen GC-väg
Östra GC Österleden GC-väg
Östra Alstigen Lokalgata
Östra Bondevägen Lokalgata
Östra Brittvägen Lokalgata
Östra Cirkulation (Gamla Nynäsvägen/Centrumvägen) Huvudgata
Nordvästra Cirkulation (Gamla Södertäljev./Verkstadsv.) Uppsamlingsgata
Östra Drottningvägen Lokalgata
Nordvästra Ejdervägen Lokalgata
Östra Enkröksvägen Lokalgata
Östra Forsfararvägen Lokalgata
Östra Gamla Nynäsvägen Huvudgata
Nordvästra Gamla Södertäljevägen Uppsamlingsgata
Sydvästra Gustav Adolfsvägen Huvudgata
Östra Hagenvägen Lokalgata
Östra Hambovägen Lokalgata
Östra Hoppets väg Lokalgata
Mellersta Högvägen Lokalgata
Nordvästra Juringe åväg Lokalgata
Östra Karlsborgsleden Lokalgata
Östra Kasinostigen Lokalgata
Mellersta Kroksvägen Lokalgata
Östra Kungsvägen Lokalgata
Östra Kärrstråket Lokalgata
Östra Lagervägen Industrigata
Östra Lastarvägen Lokalgata
Östra Linatorpsvägen Lokalgata
Östra Löparvägen Lokalgata
Östra Mellanmossevägen Lokalgata
Mellersta Mellanvägen Lokalgata
Östra Polkavägen Lokalgata
Östra Ravinvägen Lokalgata
Östra Schackvägen Lokalgata
Östra Schottisvägen Lokalgata
Östra Skogsleden Lokalgata
Östra Skogsleden Lokalgata
Östra Speditionsvägen Industrigata
Östra Springarvägen Lokalgata
Nordvästra Tjädervägen Lokalgata
Östra Tornslingan Lokalgata
Nordvästra Vadarevägen Lokalgata
Östra Valsvägen Lokalgata
Östra Violstigen Lokalgata
Östra Violvägen Lokalgata
Östra Ågestavägen Huvudgata
Östra Österleden Uppsamlingsgata

 

Uppdaterad 2 april 2021

Var informationen till din hjälp?