Gator som ska få ny asfalt

Beläggningsprogrammet redovisar vilka kommunala gator samt gång- och cykelvägar som ska få ny asfalt under året. Ibland gör vi ändringar och omprioriteringar i beläggningsprogrammet under årets gång.

Ungefär en vecka innan asfalteringsarbetet börjar får du som bor i området information i brevlådan om när arbetet kommer att pågå och vad det innebär.

Gator som ska asfalteras 2018

Badstigen
Brovaktarvägen
Dammtorpsvägen
Eijravägen
Elektronvägen
Erik Puwa väg 1-6
Greve Mörners väg
Hammardalsslingan
Häggstavägen
Lillerudsvägen
Lövstastigen
Oskarsvägen
Peder Smedhs väg
Peter Pans väg
Prästskogsvägen
Sibyllavägen
Sigvardsvägen
Skogstorpsvägen
Sundby gårdsväg
Skoghemsvägen
Snäckvägen
Snättringevägen
Staffansvägen
Storskogsvägen
Teknikervägen
Utsiktsvägen

Uppdaterad 2 maj 2018

Var informationen till din hjälp?