Gator som ska få ny asfalt

Beläggningsarbete 2020

Under våren 2020 inventerades gator på nytt och prioriterades enligt en ny åtgärdslista. Utifrån denna har årets planering lagts.

Hur prioriterar vi? Urval och fördelning av resurser

De kommundelar med högst andel gator med underhållsbehov har valts ut för åtgärd under 2020.

Arbetar områdesvis och prioriterar gator med störst behov

För att arbeta så effektivt som möjligt utför vi beläggningsarbete på de gator som har störst behov av åtgärd inom en och samma kommundel och inom samma tidsperiod. Då minskar vi störningen för boende och trafikanter och behöver inte återvända flera gånger till samma område.

Beläggningsarbete på gång och cykelvägar

Vi prioriterar de gång och cykelvägar som ingår i kommunens regionala stråk.

Planen kan justeras

Det är svårt att exakt uppskatta kostnader för beläggningsarbete och därför är inte genomförandet av beläggningsplanen låst mellan de olika åren. Uppgifterna om vilka gator som kommer åtgärdas i år är därför preliminär och kan ändras. Planen revideras årligen av Klimat och stadsmiljönämnden. 

När under året asfalterar vi?

Asfaltering pågår från maj till november. Vi kan inte ge en exakt uppgift när vi asfalterar varje gata, det beror på hur omfattande åtgärderna är och därmed hur lång tid arbetet tar för varje gata. I listan längre ned syns de gator vi planerar att asfaltera i år. 

Vi informerar boende om tidpunkt för asfaltering

Ungefär en vecka innan asfalteringsarbetet börjar får du som bor i området information i brevlådan när arbetet kommer att pågå och vad det innebär. Kontaktuppgifter till projektledare på kommunen och arbetsledare hos entreprenör kommer stå på informationslapparna.

Beläggningsarbeten 2020

Följande gator kommer troligtvis att asfalteras 2020:

Huvudgator

  • Gamla Stockholmsvägen, från Källbrinks Idrottsplats till Snättringeleden 

Segeltorp

  • Smista allé
  • Cirkulationsplats Kista allé/Häradsvägen/Gamla Södertäljevägen

Sjödalen

  • Åvägen
  • Kommunalvägen

Lokalgator 

Flemingsberg Kasvägen
Segeltorp Norrskogsgränd
Sjödalen  Annelundsvägen 
Sjödalen Backvägen
Sjödalen Bersåstigen
Sjödalen Björkvägen
Sjödalen

Björnmossevägen

Sjödalen Blästervägen
Sjödalen Ekbacksvägen
Sjödalen Fullersta gårdsväg
Sjödalen Fågelsångsvägen
Sjödalen Lilla Björkvägen
Sjödalen Majgårdsvägen
Sjödalen Marmorvägen
Sjödalen Mossvägen
Sjödalen Norrängsstigen
Sjödalen Prostvägen
Sjödalen Ringvägen
Sjödalen Rönnvägen
Sjödalen Sejdelvägen
Sjödalen Skolvägen
Sjödalen

Slipgränd

Sjödalen Stenmovägen
Sjödalen Vista skolväg
Sjödalen Yrkesvägen
Sjödalen Åkervägen
Stuvsta Gravyrstigen
Stuvsta Heimdalsvägen
Stuvsta Korkskruven
Stuvsta Kvartsvägen
Stuvsta Köpmansvägen
Stuvsta Porfyrvägen
Stuvsta Sandstensvägen
Stuvsta Urbergsvägen
Stuvsta Åbovägen
Trångsund Campingvägen
Trångsund Eriksvägen
Trångsund Grindvägen

 

Uppdaterad 22 september 2020

Var informationen till din hjälp?