Asfaltering

Asfaltering pågår från maj till november. Här kan du söka vilka gator vi planerar att asfaltera under 2023 och information hur vi prioriterar arbetet.

Asfaltering under 2023

Vi kan inte ge en exakt uppgift när vi asfalterar varje gata, det beror på hur stora åtgärderna är och hur lång tid arbetet tar för varje gata. 

Hitta gata vi asfalterar

Här kan du söka och se vilka gator vi planerar att asfaltera under 2023.

Huddinge.Web.Models.ViewModels.TableObject?.Table?.Caption

Planen kan justeras

Det är svårt att uppskatta kostnader för asfaltering. Därför är inte genomförandet av arbetet låst mellan de olika åren. Vilka gator som ska åtgärdas i år är preliminära. Planen uppdateras årligen av Klimat och stadsmiljönämnden. 

Vi informerar boende om tidpunkt för asfaltering

Ungefär en vecka innan arbetet med asfaltering börjar får du som bor i området information i brevlådan.

Kontaktuppgifter till projektledare på kommunen och arbetsledare hos entreprenör kommer stå på informationslapparna.

Hur prioriterar vi? Urval och fördelning av resurser

De kommundelar med högst andel gator som behöver asfalteras väljs ut för åtgärder varje år.

Arbetar områdesvis

För att arbeta så effektivt som möjligt asfalterar vi de gator som har störst behov inom en och samma kommundel och inom samma tidsperiod.

Då minskar vi störningen för boende och trafikanter och behöver inte återvända flera gånger till samma område.

Asfaltering på gång och cykelvägar

Vi prioriterar de gång och cykelvägar som ingår i kommunens regionala stråk.

Uppdaterad 20 juni 2023

Var informationen till din hjälp?