Spårväg syd

Spårväg syd ska gå mellan Flemingsberg och Älvsjö. Totalt är det cirka 17 kilometer spårväg som knyter samman de södra delarna av regionen.
Spårväg syd ska gå mellan Flemingsberg och Älvsjö. Totalt är det cirka 17 kilometer spårväg som knyter samman de södra delarna av regionen.
Spårväg syds sträckning ska gå mellan Flemingsberg och Älvsjö i södra Stockholm, via Masmo, Kungens kurva, Skärholmen och Fruängen. Totalt är det cirka 17 kilometer spårväg som knyter samman de södra delarna av regionen. Spårväg syd kommer att stärka de kollektiva tvärförbindelserna, skapa förutsättningar för ett hållbart resande och innebära att Huddinge får ett etablerat, pålitligt kollektivtrafiksystem.

I dagsläget kan vi ännu inte säga hur områden och gator kommer att beröras på detaljnivå. Vi och trafikförvaltningen vid Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting) kommer kontinuerligt att kommunicera kring detta under projektet. Det kommer också att hållas samråd. 

När börjar projektet?

Projektstarten var beräknad till 2024, men efter förhandlingar mellan Huddinge kommun, Stockholms stad och Region Stockholm är det beslutat att Spårväg syd kommer att tidigareläggas med fyra år. Projektstart för Spårväg syd beräknas till år 2020 och arbetet beräknas ta tio år. Spårväg syd finaniseras av Huddinge kommun, staten, Region Stockholm och Stockholms stad. 

Öppnar upp för nya bostäder

Förutom kraftig expansion av Flemingsberg och Kungens kurva så planerar kommunen för en helt ny stadsdel i Glömstadalen/Loviseberg, förtätning i Masmo och utbyggnad av bostäder i Segeltorp. Längs med sträckningen planeras för cirka 18 500 nya bostäder i Flemingsberg, Masmo, Vårby, Kungens kurva och Segeltorp.

Läs mer om Spårväg syd på Region Stockholms webbplats

Uppdaterad 2 oktober 2019

Var informationen till din hjälp?