Spårväg syd

Spårväg syd är ett projekt startat av Region Stockholm för att göra det enklare att resa i södra delarna av Stockholm. Det som planeras är en ny spårväg mellan Flemingsberg och Älvsjö i södra Stockholm, via Masmo, Kungens kurva, Skärholmen och Fruängen. Totalt ska spårvägen bli cirka 17 kilometer lång, med 16 hållplatser.

Karta över Spårväg syds sträckning mellan Flemingsberg och Älvsjö. Totalt är det cirka 17 kilometer spårväg som knyter samman de södra delarna av regionen.
Spårväg syd ska gå mellan Flemingsberg och Älvsjö. Totalt är det cirka 17 kilometer spårväg som knyter samman de södra delarna av regionen.

Varför – nya bostäder och cykelvägar 

Med Spårväg syd ska det bli enklare att resa kollektivt och hållbart tvärs över regionen. På så sätt knyts de södra delarna av regionen ihop och Huddinge får ett etablerat och pålitligt kollektivtrafiksystem. 

En spårväg gör det också möjligt att bygga nya bostäder längs sträckan. Totalt planerar vi för cirka 18 500 nya bostäder till 2035 i Flemingsberg, Masmo, Vårby, Kungens kurva och Segeltorp. En stor utveckling sker i Flemingsberg och Kungens kurva. Vi planerar också för en helt ny stadsdel i Glömstadalen/Loviseberg. I anslutning till spårvägen förbättrar vi och gör nya cykelvägar. 

Planeringen har börjat

Planeringen av Spårväg syd påbörjades under 2020. Planeringen var tidigare tänkt att starta först 2024 men Huddinge kommun, Stockholms stad och Region Stockholm har kommit överens om att starta fyra år tidigare, i förhållande till avtal inom Sverigeförhandlingen. Syftet är att även trafiken ska kunna komma igång tidigare. Projekttiden är beräknad till tio år.

Spårväg syd finansieras av Huddinge kommun, staten, Region Stockholm och Stockholms stad.

Hur påverkar spårvägen områden och gator? 

I dagsläget kan vi ännu inte säga hur områden och gator kommer att beröras på detaljnivå. Vi och trafikförvaltningen vid Region Stockholm kommer kontinuerligt att kommunicera om projektet. Det kommer också att hållas samråd där du har möjlighet att tycka till om förslaget.

Om Spårväg syd på Region Stockholms webbplats

Om storstadsåtgärder på Sverigeförhandlingens webbplats

Uppdaterad 26 maj 2021

Var informationen till din hjälp?