Övergångsställe och gångpassage

Bilister har väjningsplikt vid obevakade övergångsställen men som fotgängare kan du aldrig promenera rakt ut i gatan trots att du har företräde. Ett övergångsställe ska vara både skyltat och markerat med vägmarkering i gatan. Vid ett övergångsställe är bilister skyldiga att lämna företräde för fotgängare.

En gångpassage underlättar för gående att korsa körbanan där det inte är lämpligt med ett övergångsställe. De kan se ut på olika sätt, i den enklaste formen är det bara nedsänkt kantsten så att personer med till exempel barnvagn och rullstol får det lättare att korsa gatan. Där gäller inte väjningsplikt mot fotgängare, du har alltså inte företräde.

Bilister ska helst inte köra fortare än 30 kilometer i timmen vid övergångsställen och gångpassager.

Uppdaterad 24 mars 2021

Var informationen till din hjälp?