Stöd till anhöriga

Stödjer, hjälper eller vårdar du en närstående? Då kan du själv behöva stöd och avlösning.

Du kan vända dig till kommunens anhörigstöd för information om olika former av stöd och hjälp för anhöriga.

Stödet finns för dig som är maka, make, partner, sambo, barn, barnbarn, förälder, syskon, vän eller granne.

Anhörig Huddinge

Uppdaterad 19 januari 2023

Var informationen till din hjälp?