Tillbaka

Vård- och omsorgsboenden

Om du inte klarar dig med den hjälp du kan få hemma kan du ansöka om att få flytta till ett vård- och omsorgsboende, även kallat äldreboende.