Familjecentraler

På en familjecentral finns det mesta barn och föräldrar kan behöva samlat på en plats. Alla blivande föräldrar eller föräldrar med barn 0–5 år är välkomna. Det kostar inget att besöka en familjecentral.

På en familjecentral kan du få stöd från flera olika yrkesgrupper i frågor om barn, föräldraskap och familjen. Du kan träffa andra föräldrar och låta barnen leka tillsammans. Du kan också delta i en föräldragrupp. 

På en familjecentral finns

  • öppna förskolan  
  • socialtjänsten (kuratorer och föräldrarådgivare)
  • barnmorskemottagning (graviditetskontroller och föräldraförberedelse)
  • barnavårdscentral. 

Alla som arbetar på en familjecentral har tystnadsplikt. 

Familjecentraler i Huddinge

I Huddinge finns fyra familjecentraler. Familjecentralerna drivs i samarbete mellan Huddinge kommun och Region Stockholms mödrahälsovård och barnavårdscentraler.  

Uppdaterad 5 februari 2023

Var informationen till din hjälp?