Familjecentraler

På en familjecentral har blivande föräldrar och föräldrar med barn 0–5 år möjlighet att träffa personal från barn- och mödravård, gå på öppen förskola och vid behov prata med en kurator. På familjecentralen står barnen i centrum och vi arbetar under tystnadsplikt. I Huddinge finns fyra familjecentraler; i Skogås, Flemingsberg, Vårby och centrala Huddinge. 

Socialtjänstens kuratorer

Här kan du få information och stöd som föräldrar eller blivande föräldrar. Känner du oro över ditt barn eller din situation som förälder är du välkommen att boka tid för ett samtal. Om du behöver stöd kan du redan under graviditeten regelbundet träffa en kurator som har ett nära samarbete med barnmorskan. Vid behov finns möjlighet att träffa kuratorn tills barnet blir sex år. Vi arbetar under sekretess.

Barnmorskemottagning

Barnmorskorna tar emot för graviditetstester, preventivmedelsrådgivning och cellprovtagning. Hit kan du komma för graviditetskontroller och föräldraförberedelse. 

Hitta barnmorskemottagningar i Huddinge

Barnhälsovård (BVC)

Från födseln till ditt barn är sex år kan du få stöd som förälder när det gäller exempelvis föräldraskap, amning, ditt barns hälsa och utveckling. Nyblivna föräldrar erbjuds att vara med i föräldragrupp. Vi följer barnhälsovårdens basprogram inklusive vaccinationer. 

Hitta barnavårdcentraler i Huddinge 

Öppen förskola

Öppna förskolan är en mötesplats för föräldrar och barn 0–5 år som inte har en förskoleplats. Här har du möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med andra föräldrar i området. Öppna förskolan erbjuder en pedagogiskt anpassad miljö med anställda förskollärare.

Drivs av kommun och landsting

Familjecentralerna drivs i samarbete mellan Huddinge kommun och Region Stockholms  mödrahälsovård och vårdcentraler. 

Familjecentraler i Huddinge

Familjecentralen i centrala Huddinge

Vi erbjuder blivande föräldrar och föräldrar med barn 0–5 år ett samlat stöd i form av öppen förskola, socialtjänstens kuratorer, barnmorskemottagning och barnhälsovård.

Familjecentralen i centrala Huddinge är ett samarbete mellan öppna förskolan, socialtjänsten, Huddinge barnmorskemottagning, Stuvsta Vårdcentral AB samt barnavårdscentralerna i centrala Huddinge och Segeltorp.

Kontakta familjecentralen i centrala Huddinge

Adress:
Sjödalsbacken 1
141 85 Huddinge

Kuratorer:
Agneta Hölcke
08-535 352 53

Ulrika Olsson
08-535 376 95

Öppen förskola:
08-535 309 78

Familjecentralen i Flemingsberg

Här får blivande föräldrar och föräldrar med barn 0–5 år ett samlat och tillgängligt stöd i form av öppen förskola, socialtjänstens råd och stöd, barnmorskemottagning (BMM) och barnhälsovård (BVC).

Vi erbjuder dig som väntar barn eller har förskolebarn olika tjänster som har betydelse för barnfamiljers hälsa och välbefinnande. På familjecentralen står barnen i centrum.

 

Familjecentralen i Skogås

Vi erbjuder blivande föräldrar och föräldrar med barn 0-5 år ett samlat stöd i form av öppen förskola, socialtjänst, barnmorskemottagning och barnhälsovård.

Familjecentralen i Skogås är ett samarbete mellan socialtjänsten, Skogås öppna förskola, Trångsunds öppna förskola, Skogås barnmorskemottagning och barnavårdscentralerna i Skogås och Trångsund.

HBTQ-certifierad

HBTQ-certifierad familjecentral

Familjecentralen i Skogås är den första hbtq-certifierade familjecentralen i landet. Vi vill kunna ge alla föräldrar ett respektfullt bemötande och därför arbetar vi aktivt med mångfaldsfrågor. Hbtq-certifieringen är en viktig del i detta arbete. Certifieringen innebär bland annat att all personal har gått igenom en utbildning i fyra steg. Syftet är att skapa ett respektfullt bemötande av de besökande föräldrarna utifrån ett hbtq-perspektiv, men också att främja ett gott arbetsklimat för de anställda. 

Familjecentralen i Vårby

Vi erbjuder blivande föräldrar och föräldrar med barn 0–5 år ett samlat stöd i form av öppen förskola, socialtjänst, barnmorskemottagning och barnhälsovård.

Familjecentralen är ett samarbete mellan socialtjänsten, Vårbys öppna förskola, Vårby barnmorskemottagning och barnavårdscentralen i Vårby.

På familjecentralen hittar du också Huddinge servicecenter som kan svara på dina frågor om till exempel e-tjänster, förskola, äldreomsorg, vigsel, avfall och återvinning.

Uppdaterad 5 mars 2019

Var informationen till din hjälp?