Familjecentraler

På en familjecentral har blivande föräldrar och föräldrar med barn 0–5 år möjlighet att träffa personal från barn- och mödravård, gå på öppna förskolan och vid behov prata med en kurator.

På familjecentralen står barnen alltid i centrum och vi arbetar under tystnadsplikt. I Huddinge finns fyra familjecentraler; i Skogås, Flemingsberg, Vårby och centrala Huddinge. Familjecentralen i Skogås är HBTQ-certifierad. 

Familjecentralerna drivs i samarbete mellan Huddinge kommun och Region Stockholms mödrahälsovård och barnvårdscentraler.  

Socialtjänstens kuratorer

Här kan du få stöd och social information som blivande förälder och förälder med barn 0-5 år. Känner du oro över ditt barn eller din situation som förälder är du välkommen att boka tid för samtal. Samtalen är kostnadsfria och vi arbetar under sekretess.

Boka tid hos kurator i centrala Huddinge

Boka tid hos kurator i Flemingsberg

Boka tid hos kurator i Skogås

Boka tid hos kurator i Vårby

Du kan också boka via telefon eller mejl. Kontaktuppgifterna finns under rubriken Familjecentraler nedan.

Barnmorskemottagning (BMM) 

Barnmorskorna tar emot för graviditetstester, preventivmedelsrådgivning och cellprovtagning. Hit kan du komma för graviditetskontroller och föräldraförberedelse. 

Hitta barnmorskemottagningar i Huddinge

Barnavårdscentral (BVC)

Från födseln till ditt barn är sex år kan du få stöd som förälder när det gäller exempelvis föräldraskap, amning, ditt barns hälsa och utveckling. Nyblivna föräldrar erbjuds att vara med i föräldragrupp. Vi följer barnhälsovårdens basprogram inklusive vaccinationer. 

Hitta barnavårdcentraler i Huddinge 

Öppen förskola

Öppna förskolan är en mötesplats för föräldrar och barn 0–5 år som inte har en förskoleplats. Här har du möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med andra föräldrar i området. Öppna förskolan erbjuder en pedagogiskt anpassad miljö med anställda förskollärare.

Familjecentraler i Huddinge

Vi erbjuder blivande föräldrar och föräldrar med barn 0–5 år ett samlat stöd i form av barnmorskemottagning (BMM),  barnavårdscentral (BVC), öppna förskola och socialtjänstens råd och stöd.

Uppdaterad 25 maj 2022

Var informationen till din hjälp?