Stöd till arbete

Du som är arbetslös eller på annat sätt har svårt att få arbete kan få stöd av kommunen för att komma vidare.

Kommunens arbetsmarknadsenhet hjälper både Huddingebor till jobb och arbetsgivare med rekryteringen. Vi deltar också i olika samarbeten som ska leda till att fler Huddingebor får en egen försörjning. 

Du får stöd utifrån dina behov

Vilket stöd du kan få beror på din situation och vad som passar för dig. Det kan handla om hjälp att hitta arbete, arbetsträning, studier eller annat. 

Mina sidor

Om du redan har kontakt med en handläggare hos oss kan du skicka meddelanden via Mina sidor. För att kunna logga in på Mina sidor måste du ha tillgång till mobilt bank-id.

På Mina sidor kan du:

  • skicka och ta emot meddelanden och dokument till och från din handläggare
  • uppdatera dina kontaktuppgifter så att din handläggare kan nå dig.

Logga in på Mina sidor

Skaffa mobilt Bank-id

Kontakta din bank för att få information om hur du skaffar mobilt Bank-id. Eller besök webbplatsen för Bank-id.

Webbplatsen för Bank-id

Uppdaterad 8 februari 2024

Var informationen till din hjälp?