Akut hjälp

Ring alltid 112 om du eller någon annan är i en nödsituation som kräver omedelbar hjälp av ambulans, räddningstjänst eller polis. Till exempel om någon blir slagen.

Om du har akuta sociala problem kan du kontakta Huddinge kommun.

Vardagar - servicecenter

Om du har akuta sociala problem kan du under kontorstid kontakta Huddinge kommuns servicecenter så kopplar de dig till rätt person.

 • Telefon: 08-535 300 00
 • Telefontider: Helgfria vardagar klockan 8.00–17.00

Kvällar, nätter och helger - socialjouren

På kvällar, nätter och helger kan du vända dig till socialjouren.

Telefon- och besökstider:

 • Måndag–torsdag, klockan 16.00–02.00 (besök från 17.00)
 • Fredag–lördag, klockan 14.00–02.00 (besök från 15.00)
 • Söndag, klockan 16.00–02.00 (besök från 17.00) 

Dag före röd dag har socialjouren utökade öppettider. 

Efter klockan 02.00

Ring SOS Alarm 112 och säg att du vill komma till socialjouren.

Det är också dit du ringer om du inte kommer fram till socialjouren. 

Vi arbetar med

 • barn och ungdomar som far illa
 • insatser för våldsutsatta kvinnor och män, som råd och stöd samt skyddat boende
 • akut behov av logi
 • akut ekonomiskt stöd
 • insatser för missbrukare och rådgivning både till missbrukare och anhöriga
 • råd och stöd vid akut oro för barn och ungdomar.

   

  Orosanmälan

Uppdaterad 1 maj 2019

Var informationen till din hjälp?

Lämna denna sida nu!