Underlag för presentation – särskilt boende för äldre

Med det här formuläret skickar du in underlag till ert företags presentation. Texten kan komma att redigeras om den är för lång.

Du kommer att få godkänna ett förslag på färdigt informationsblad.

För att göra små ändringar, som till exempel kontaktuppgifter, i er presentation mejlar du saf-kundval@huddinge.se. För större ändringar fyller du i formuläret.

Alla fält där inget annat anges är obligatoriska och måste fyllas i.

Inriktning

Här uppger ni vilken inriktning ni har. Till exempel demens eller annat omvårdnadsbehov. 

Erbjuder ni parboende?

Mat

Här beskriver ni kortfattat var maten tillagas.

Särskild profil

Här beskriver ni om ni har en särskild profil, till exempel språk

Organisationsform

Här beskriver ni i vilken form verksamheten bedrivs

Kommunikationer

Här beskriver ni hur man enklast tar sig till äldreboendet.

Service

Här beskriver ni om det finns annan service i anslutning till boendet. Till exempel frisör, fotvård, tandvård och kiosk.

Kontaktuppgifter

Om du vill veta mer om oss är du välkommen att ta kontakt med:

Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera och publicera informationen om er. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter huddinge.se/gdpr

Uppdaterad 2 februari 2021

Var informationen till din hjälp?