Visättraskolan - En helt (o)vanlig skola!

Visättraskolan är en kommunal F-6 skola i Huddinge där ca 400 elever och 70 anställda möts i en mångfald av erfarenheter, kompetenser och intressen.

Med utgångspunkt från Huddinge kommuns pedagogiska plattform, arbetar vi för att alla elever ska bli ledda till utveckling av professionella pedagoger och professionella skolledare i en stödjande lärmiljö.

Genom vårt arbete utifrån ledorden Kunskap, Trygghet och Trivsel ska alla elever på Visättraskolan få växa, utvecklas och nå framgång.

Välkomna till Visättraskolan - En helt (o)vanlig skola!

Kontakt Visättraskolan