Arbeta i skola och förskola

I alla våra förskolor och skolor pågår ett arbete med en gemensam pedagogisk plattform. Barn och elever ska mötas av samma syn på pedagogiskt ledarskap och lärande, oavsett hur gamla de är eller var i kommunen de bor. Plattformen grundar sig i forskning och beprövad erfarenhet.

Läs mer om vår pedagogiska plattform

Vi söker dig som vill vara en förebild och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Du är öppen och välkomnande i mötet med andra, har mod att tänka nytt och drivkraft att omsätta tankarna till handling.

Det händer mycket i Huddinges förskolor och skolor. Ett axplock av det kan du läsa om på pedagoghuddinge.se 

Möt en av våra engagerade medarbetare:

Ett gott ledarskap och ett aktivt medarbetarskap är viktigt för oss i Huddinge: