Pedagoger tillsammans med elever i de lägre årskurserna.

Arbeta i skola och förskola

Vi delar lärandet!

Vi som jobbar inom förskola och skola i Huddinge kommun är övertygade om att när vi delar vårt lärande, skapar vi förutsättningar och utrymme för alla att växa. För oss som pedagoger och för våra barn och elever.

Låt oss dela, inspirera, utforska och växa tillsammans!

Vår pedagogiska plattform - så jobbar vi

I Huddinge kommuns förskolor och skolor har vi en gemensam syn på pedagogiskt ledarskap och lärande som definieras i vår pedagogiska plattform.

Huddinge kommun pedagogiska plattform

Denna beskriver vad som förväntas av oss som arbetar här, och vad varje barn och elev ska få möta i våra verksamheter, varje dag.

Är du den vi söker?

Vi söker dig som vill vara en förebild och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Du är öppen och välkomnande i mötet med andra, har mod att tänka nytt och drivkraft att omsätta tankarna till handling.