Sommarjobb/feriepraktik

Detta är feriepraktik

33121837-smiling-young-woman-stroking-the-fence-660x440.jpg

Varje sommar erbjuder Huddinge kommun sommarjobb i form av feriepraktik till ungdomar bosatta i kommunen. Syftet med praktiken är att du ska få arbetslivserfarenhet och möjlighet att knyta kontakter på arbetsmarknaden. I första hand är feriepraktiken till för dig som inte kan hitta något sommarjobb på egen hand och som inte har haft en feriepraktikplats tidigare.

2020 kan ungdomar födda 2003 och 2004 söka feriepraktik. Ansökningstiden är 3 februari – 2 mars.

Det är viktigt att du först läser igenom all information nedan innan du ansöker.


Information med anledning av covid-19

Viktiga förändringar gällande feriepraktiken med anledning av covid-19

På grund av det rådande läget har Huddinge kommun beslutat att inte ta emot några feriepraktikanter inom äldreomsorgen eller daglig verksamhet (LSS) sommaren 2020. De verksamheterna är i dagsläget hårt belastade och det är av största vikt att vi förhindra smittspridning. Även andra verksamheter kan komma att påverkas.

Med anledning av detta kan vi vara tvungna att behöva avboka erbjudna praktikplatser eller avbryta redan påbörjad praktik. Vi försöker så långt det är möjligt att hitta alternativa platser till de ungdomar som drabbas men vi kan inte garantera att alla får det. Om det blir förändringar som påverkar just din feriepraktik kommer vi att kontakta dig via telefon och e-post.

Huddinge kommun följer aktivt händelseutvecklingen och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och aktuell information läggs upp löpande.

Praktikplatsernas ansvar

Verksamheter som vill ta emot feriepraktikanter måste alltid säkerställa och följa reglerna kring minderårigas arbetsmiljö.
Det är i dessa tider särskilt viktigt att verksamheten kan erbjuda en säker arbetsplats och trygga arbetsuppgifter i relation till risken för smittspridning.

Om arbetet innebär större risk för smitta än den generella risken i samhället ska man inte ta in feriepraktikanter på den arbetsplatsen. Verksamheten ansvarar för att en riskbedömning görs för förekommande arbetsuppgifter. 

Informationsblad - Allmänna råd till verksamheter, Folkhälsomyndigheten


Så här ansöker du

I din ansökan väljer du:

 • vilka perioder du helst vill jobba,

 • inom vilket arbetsområde du helst vill jobba,

 • och i vilka geografiska områden i Huddinge du helst vill jobba.

De flesta praktikplatser lottas ut bland alla sökande och du ökar dina chanser att få en plats om du väljer flera alternativ.

Det är viktigt att du kan jobba alla tre veckorna i din period. Du kan inte ta ledigt för att till exempel åka på semester. 

Om du har frågor kan du höra av dig till feriepraktik@huddinge.se.

Ansökningstiden för sommaren 2020 har gått ut.


Mina sidor

När du gjort din anmälan får du tillgång till Mina sidor i databasen Feriebas. Här hittar du all information om din profil och dina val. Under hela ansökningstiden kan du logga in och göra ändringar i dina val eller komplettera dina kontaktuppgifter. När ansökningstiden har gått ut kan du fortfarande logga in, men du kan inte längre göra några ändringar.

Det är också på Mina sidor som du kan se ditt erbjudande och tacka ja eller nej.

Du loggar in på Mina sidor med ditt användarnamn (som är ditt personnummer och anges i formatet ååmmdd-xxxx) och det lösenord du får i bekräftelsen till din e-postadress. OBS! Du kan inte logga in på Mina sidor förrän du har gjort en anmälan i Feriebas.

Logga in på Mina sidor


Vem kan söka feriepraktik?

Du kan söka feriepraktik för sommaren 2020 om du:

 • är född år 2003 eller 2004. Ungdomar som går på gymnasiesärskola och de som är inskrivna i kommunens aktivitetsansvar är undantagna från regeln och kan vara äldre. 

 • är skriven (folkbokförd) i Huddinge kommun.

 • inte har haft feriepraktikplats i kommunen förut. 

 • har ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer.

Asylsökande behöver komplettera sin ansökan

Om du är asylsökande ansöker du i FerieBas med TF-nummer. För att ha rätt att arbeta under tiden du är asylsökande måste du dessutom både ha ett samordningsnummer och ett bevis på att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd (AT-UND). Det står på ditt LMA-kort om du har AT-UND.

Gör din ansökan via länken ovan. Komplettera sedan din ansökan genom att skicka in en kopia på ditt AT-UND till:

Huddinge kommun
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen
Feriepraktik
Att: Karin Smedegård
141 85 Huddinge 

Vi måste ha ditt brev senast måndagen den 24 februari.

Du måste göra båda dessa steg för att din anmälan ska vara giltig. Observera att ersättningen du får som feriepraktikant kan påverka din dagersättning från Migrationsverket.


Ungdomar med förtur

Även om du ansöker med förtur måste du vara folkbokförd i Huddinge kommun och får inte ha haft feriepraktik tidigare.

Det är viktigt att du som söker är självgående, att du har möjlighet att praktisera varje dag och att du kan delta i merparten av arbetsuppgifterna på din praktikplats. Anpassningar på respektive praktikplats görs i möjligaste mån efter varje praktikants behov.

Du kan ansöka om förtur om du uppfyller något av nedanstående kriterier:

Om du har en funktionsnedsättning

 1. Gör först din ansökan i Feriebas via länken ovan.

 2. Fyll sedan i blanketten "Komplettering till ansökan för ungdomar med funktionsnedsättning", som du hittar längre ner i texten, och skicka den till:

  Huddinge kommun
  Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen
  Feriepraktik
  Att: Karin Smedegård
  141 85 Huddinge 

Blanketten måste vara oss tillhanda senast den 4 mars.

Blankett för komplettering till ansökan för ungdomar med funktionsnedsättning

Du måste göra båda dessa steg för att din anmälan ska vara giltig.

Om du är inskriven vid en social myndighet

 1. Gör först din ansökan i Feriebas via länken ovan. 

 2. Ta sedan kontakt med din handläggare på de sociala myndigheterna. Din handläggare skriver därefter ett intyg som beskriver varför du bör få förtur. Intyget ska vara oss tillhanda senast den 4 mars och skickas med post till: 

  Huddinge kommun
  Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen
  Feriepraktik
  Att: Karin Smedegård
  141 85 Huddinge 

Om du är inskriven och går i program hos sociala insatsgruppen (SIG)

 1. Gör först din ansökan i Feriebas via länken ovan.

 2. Ta sedan kontakt med din handläggare inom SIG-programmet. Din handläggare skriver ett underlag som skickas in till feriepraktiken på Huddinge kommun. Underlaget måste vara oss tillhanda senast den 4 mars och skickas med post till: 

  Huddinge kommun
  Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen
  Feriepraktik
  Att: Karin Smedegård
  141 85 Huddinge 

Om du går i grund- eller gymnasiesärskola

Om du går i grund- eller gymnasiesärskola gör du ingen ansökan i datasystemet Feriebas. Istället fyller du i blanketten ”Ansökan för ungdomar i gymnasiesärskola” och skickar till oss med post till:

Huddinge kommun
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen
Feriepraktik
Att: Karin Smedegård
141 85 Huddinge

Ansökningsblankett för elever i grund- eller gymnasiesärskola 


Praktikperioder 2020

Sommaren delas in i tre praktikperioder och varje period är tre veckor lång. Du kan bara praktisera en gång. 

Period 1: vecka 25–27, 15 juni – 3 juli
Period 2: vecka 28–30, 6 juli – 24 juli
Period 3: vecka 31–33, 27 juli – 14 augusti

Det kan i enstaka fall förekomma andra perioder och detta framgår i så fall av ansökningsformuläret. Observera att midsommar infaller under den första perioden och då har många av våra verksamheter stängt. Om verksamheten är stängd och du därför har ledigt, får du ingen ersättning.

Entreprenörskap har en helt egen period under sommaren.


De här jobben kan du söka

De flesta feriepraktikplatserna finns inom så kallade allmänna platser. Allmänna platser är platser inom till exempel förskola, fritids, äldreboenden, parkförvaltning, lokalvård, bibliotek, vaktmästeri med flera.

Dessa platser finns framför allt inom kommunens egna verksamheter och lottas ut. Undantagna från lottningen är ungdomar med förtur, läs mer under stycket "Ungdomar med förtur".

Viktigt! Ungdomar som praktiserar på förskola, grundskola eller i fritidsverksamhet måste kunna uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister. Läs mer under rubriken Anställning.
Beställ registerutdrag för skola, förskola eller fritidshem genom polisens webbplats.

Unga för orten - Vårby, Skogås och Flemingsberg

Om du bor i Vårby, Skogås eller Flemingsberg och vill bidra till att göra området ännu trevligare, kan du söka till Unga för orten.

Som praktikant får du tillsammans med andra ungdomar arbeta med att skapa trivsel i form av trädgårds- och fastighetsskötsel i området du bor i. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att rensa sly, plocka skräp, rensa ogräs, sanera klotter, måla, genomföra trygghetsenkäter och mycket mer.

Om du vill göra feriepraktik hos Unga för Orten ska du helst för att arbeta i:

 • Vårby – vara skriven i Vårby eller gå i Vårbyskolan

 • Skogås – vara skriven i Skogås eller Trångsund

 • Flemingsberg – vara skriven i Flemingsberg. 

Feriemusiker

Du som spelar ett eller flera instrument och/eller kan sjunga har möjlighet att söka en praktikplats som feriemusiker. Som feriemusiker kommer du att tillsammans med andra uppträda som gatumusiker på offentliga platser i kommunen och på kommunens äldreboenden.

Uttagningen görs av Huset och Kulturskolan. Gruppindelning, planering av repertoar och repetitioner gör ni tillsammans på Huset under den första veckan. Musiken framförs akustiskt och du behöver ha ett eget SL-kort. Du kan endast praktisera som feriemusiker under period 1.

Idrott

Du som är medlem i någon av de idrottsföreningar som tar emot feriepraktikanter kan ansöka om att få göra feriepraktik i den föreningen. Som feriepraktikant får du hjälpa till med att träna de yngre barnen, men du kan även få lära dig mer om både det administrativa och praktiska arbetet hos en idrottsförening. Alla idrottsföreningar som tar emot feriepraktikanter ser du i Feriebas.

Huddinge idrott- och gymnastikklubb tar även emot idrottsintresserade ungdomar som inte är medlemmar.

Även ungdomar som arbetar med barn inom idrott måste kunna uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister. Läs mer under rubriken Anställning.

Beställ registerutdrag för arbete som ledare på idrottsläger

Entreprenörskap

Är du intresserad av att starta ett eget företag under sommaren? Då ska du välja Entreprenörskap och Rookie Startups, ett program för dig som vill prova på att driva ett eget företag. Under fyra sommarveckor med början den 15 juni får du möjligheten att starta ett företag och förverkliga en idé. Kanske vill du öppna en webbshop, arrangera ett event, arbeta med smyckestillverkning eller skapa en egen YouTube-kanal?  För att söka behöver du vare sig förkunskaper eller en egen affärsidé, men måste vara beredd på att jobba både självständigt och kreativt.

Om du väljer Entreprenörskap kommer du att få lära dig grunderna i företagande, träffa och inspireras av likasinnade, möta några av Sveriges främsta unga entreprenörer och få möjligheten tävla om titeln Årets RS-företag.

Som deltagare får du ett startbidrag på 1500 kronor. Du får ingen annan ersättning utöver det, men alla pengar du tjänar på ditt företag är dina egna.

Läs mer om Rookie Startups här

Mitt 141/143 - en festival i Flemingsberg och Vårby

Årets festivaler är intställda med anledninga va covid-19.

Som feriepraktikant på Mitt 141/143 festivalerna i Flemingsberg och Vårby  kommer du att tillsammans med ett stort team av feriearbetare, arbetsledare och projektledare vara med och motivera och inspirera andra ungdomar att engagera sig i olika aktiviteter inom sport och kultur. 

Under tre veckor kommer du att få arbeta med att förbereda och planera festivalens aktiviteter, antingen som aktivitetsledare eller som media/kommunikationsansvarig. Som aktivitetsledare kommer du att  ansvara för att planera, leda och följa upp olika aktiviteter på festivalen inom områdena kultur, idrott eller barnverksamhet. Som media/kommunikationsansvarig ska du tillsammans med arbetsledaren dokumentera, filma, fotografera och informera om allt som händer under festivalen.

Mitt 141/143– festivalen är endast under period 1.


När får du besked?

Alla som får en praktikplats vid första lottningen får veta detta senast i slutet av april, övriga sökande står kvar som reserver. Så snart någon tackar nej till sin feriepraktik lottas platsen ut bland de som står på reservlistan. Du får besked både via både e-post och sms, så det är viktigt att dina kontaktuppgifter är korrekta.

Tacka ja eller nej till erbjudandet

När du fått ett erbjudande om feriepraktik måste du logga in i Feriebas för att läsa mer om den plats du fått och tacka ja eller nej. För att tacka ja eller nej ska du logga in på Mina sidor: feriebas.se/huddinge/minasidor 

Du loggar in med ditt personnummer och lösenord. Lösenordet är samma lösenord som du fick till din e-post när du gjorde din ansökan. Om du inte hittar mailet med ditt lösenord kan du beställa ett nytt.

Om du tackar nej eller inte svarar alls går platsen vidare till någon på reservlistan. Det är viktigt att du svarar så fort som möjligt, om inte du vill ha platsen så finns det säkert någon annan som vill.

Reserv

Om du inte har fått en praktikplats i första lottningen står du kvar som reserv. Vi hör då av oss via mail och sms så fort det blir en plats ledig.

Eftersom vi försöker tillsätta så många platser som möjligt har vi inget exakt datum för när reservtillsättningen ska vara klar.  

Byta plats eller period?

När du fått ett erbjudande om feriepraktikplats och period är det inte möjligt att byta.

Om du har problem med att logga in eller har andra frågor kan du höra av dig till oss på Feriepraktiken. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.


Anställning

Alla som tackar ja till en plats blir anställda av Huddinge kommun. De uppgifter du fyller i när du gör din ansökan lägger vi in i vårt personalsystem. Det är därför viktigt att alla uppgifter stämmer och att din adress är korrekt. Hur ersättningen betalas ut kan du läsa om under ”Ersättning”.

Feriepraktik inom förskola, skola, fritidshem och idrott

Du som har fått en plats inom förskola, skola eller fritidshem - oavsett vilket jobb du ska utföra - måste beställa ett utdrag ur belastningsregistret som du sedan tar med dig oöppnat i kuvertet till din arbetsplats på din första arbetsdag. Detta gäller även dig som ska jobba som ledare för barn hos en idrottsklubb.

Du behöver visa upp utdraget ur belastningsregistret för att arbetsplatsen ska veta att du inte är dömd för något brott som gör att du är olämplig att arbeta med barn och unga. Om du inte kan visa upp ett utdrag från polisens belastningsregister har handledaren rätt att neka dig att börja praktisera. Det kan ta cirka två veckor att få utdraget så beställ det så snart du kan.

Observera att det finns flera olika registerutdrag.

Beställ registerutdrag för skola, förskola eller fritidshem

Beställ registerutdrag för arbete som ledare på idrottsläger


Försäkring

Du som praktikant är anställd av Huddinge kommun och omfattas då av kommunens olycksfallsförsäkring till och från praktikplatsen och under arbetsdagen.


Så här får du jobba

Du praktiserar i genomsnitt 6-8 timmar per dag, måndag-fredag. Du har rätt till minst en halvtimmes lunchrast men på vissa arbetsplatser är lunchrasten längre. Lunchrasten ligger utanför arbetstid och är obetald. 

Praktikperioden är högst tre veckor och arbetstiden totalt under perioden:

 • 90 timmar för Unga för orten och Mitt 141/143-festivalerna

 • 110 timmar för idrott 

 • 100 timmar för övriga verksamheter

 • Entreprenörskap har förutom uppstart och utbildningsvecka flexibel arbetstid.

Hur många timmar du maximalt får arbeta ska framgå av din bekräftelse. Observera att midsommar infaller under den första perioden och då har många av våra verksamheter stängt. Om verksamheten är stängd och du därför har ledigt får du ingen ersättning.

Arbetsmiljölagen

Arbetsgivaren är ansvarig för att praktikplatsen är säker och att arbetsmomenten följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och Arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren är ansvarig att se till att arbetslokaler, arbetsredskap, maskiner, arbetsmetoder och hantering av farliga ämnen uppfyller vissa grundkrav ur arbetsmiljösynpunkt. Här nedan kan du läsa mer om hur barn och ungdomar får arbeta.

Arbetsmiljöverket - Så får barn och ungdomar arbeta


Tidrapport

Din tidrapport är vårt underlag för att kunna betala ut din ersättning – utan tidrapport ingen ersättning. Handledaren fyller i närvaro och frånvaroorsak och andra viktiga noteringar.

Innan tidrapporten lämnas vidare måste både feriepraktikanten och handledaren skriva under. Detta gör ni lämpligast sista dagen på din arbetsplats. Din handledare är sedan ansvarig för att skicka tidrapporten till oss på:

Huddinge kommun
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen
Feriepraktik 
Att: Karin Smedegård
141 85 Huddinge

Blankett för tidrapportering

Tidrapport inlämnad senast För utbetalning senast

17 juli

27 juli

17 augusti

27 augusti

16 september

25 september


Ersättning

Som feriepraktikant hos Huddinge kommun får du 70 kronor i timmen i ersättning, inklusive semesterersättning. Du får ingen ersättning de dagar du är sjuk eller är frånvarande utan giltigt skäl.

Om du gör din feriepraktik inom Entreprenörskap får du istället för ersättning ett startbidrag på 1500 kronor. Du får ingen annan lön utöver det, men alla pengar du tjänar på ditt företag är dina egna.

Skatt

Om du ska betala skatt eller inte beror på vilka andra inkomster du har under året. Tjänar du mindre än 20 008 kronor behöver du inte betala skatt, förutsatt att du är bosatt i Sverige hela året.

För att ingen skatt ska dras av måste blanketten "Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag" fyllas i och i god tid skickas till oss på feriepraktik@huddinge.se eller med post till:

Huddinge kommun
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen
Feriepraktik 
Att: Karin Smedegård
141 85 Huddinge

Glöm inte att skriva under blanketten!

Om du glömt att skicka in intyget eller om det kommer in för sent måste vi dra skatt. Skatten får du sedan tillbaka från Skatteverket nästkommande år.

Länk till Skatteverket

Blankett för utbetalning av lön utan skatteavdrag

Utbetalning av ersättning

Din ersättning betalas senast ut månaden efter att du arbetat, under förutsättning att vi har fått in din tidrapport. Tidrapporten ska vara ifylld och underskriven av både dig och din handledare.

Huddinge kommun använder sig av Swedbank vid utbetalning av din ersättning. Ersättningen kan antingen betalas ut via ett konto eller en utbetalningsavi. Du måste själv anmäla ditt konto direkt till banken.

Du kan få din ersättning utbetald på något av följande vis:

 1. Konto hos Swedbank eller i en annan bank- Om du vill ha dina pengar på ett konto i Swedbank eller i någon annan bank behöver du anmäla detta till Swedbank, använd länken nedan. Om du är över 16 men under 18 år går du enklast till ditt lokala Swedbankkontor och registrerar ditt konto för att få utbetalningar från Huddinge kommun.

Länk till Swedbank för att anmäla konto i annan bank direkt på nätet

 1. Utbetalningskort - Om du inte har ett bankkonto så skickar Swedbank ut ett utbetalningskort till den adress där du är folkbokförd. Tänk på att det kan ta några dagar extra efter att ersättningen betalats ut tills utbetalningskortet kommer i din brevlåda.

Arbetsintyg

Alla som fullföljt sin praktikperiod under 2020 får ett arbetsintyg hem i brevlådan i början av hösten.


Några tips på hur du söker sommarjobb

Feriepraktiken är i första hand till för dig som inte kan hitta något sommarjobb på egen hand. Om du inte har rätt ålder för att söka, har haft feriepraktik tidigare eller vill söka till fler jobb, så ger vi dig här några tips.

 1. Börja ta kontakt med arbetsplatser redan nu, vänta inte för länge så att någon annan hinner före.

 2. Skriv ihop ett personligt brev om vem du är. Har du ett CV så är det bra att bifoga detta i mail eller ta med vid personliga möten.

 3. Ring eller besök arbetsplatsen personligen för att få kontakt med potentiella arbetsgivare för att höra dig för om sommarjobb. Det är du som söker sommarjobbet som bör ta kontakten då det är du som vill ha jobb.


Kontaktuppgifter

Caroline Lilliestråle

Koordinator för feriepraktik 
08-535 360 47

Karin Smedegård

08-535 310 95

Uppdaterad 14 maj 2020

Var informationen till din hjälp?