Feriepraktik

Det här innebär feriepraktik

Huddinge kommun erbjuder feriepraktik till kommunens ungdomar. Feriepraktik är en sommarpraktik med ersättning som arrangeras av kommunen.

Under 2018 erbjuder vi ingen utlandspraktik. Vi ser över utformningen och upplägget av utlandspraktiken med ambitionen att kunna erbjuda den igen 2019. 


Så ansöker du

Ansökningsperioden för sommaren 2018 var 5 februari-5 mars. Har du frågor, skicka e-post till feriepraktik@huddinge.se

Ansök i Feriebas

Du kan söka feriepraktik för sommaren 2018 om du:

 1. är född år 2001-2002. Ungdomar som går på gymnasiesärskola är undantagna från regeln och kan vara äldre.
 2. är skriven (folkbokförd) i Huddinge kommun.
 3. inte har haft feriepraktikplats i kommunen förut.
 4. har ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer. 

Asylsökande behöver komplettera sin ansökan

Asylsökande ungdomar som är födda 2001-2002 som bor i kommunen, måste ha fått bevis om att man är undantagen från skyldigheten att ha arbetsplatstillstånd (ett så kallat AT-UND-bevis) och därefter ett samordningsnummer, för att kunna delta i feriepraktiken. Du gör din ansökan via länken, men behöver komplettera din ansökan genom att skicka in intyg om att du har AT-UND. Vi måste ha fått beviset senast den 12 mars. 


Ungdomar som har förtur

Du kan ansöka om förtur om du uppfyller något av följande  kriterier:

 1. Om du har en funktionsvariation
  Du gör först en ansökan i datasystemet feriebas och därefter fyller du i blanketten ”Elever med funktionsnedsättning” som du postar till oss. Blanketten måste vara oss tillhanda med post senast 12 mars. Du måste göra båda dessa steg för att din anmälan ska vara giltig.

 2. Om du är inskriven vid en social myndighet

  Du gör först en ansökan i datasystemet feriebas och därefter tar du kontakt med din handläggare på de sociala myndigheterna. Din handläggare skriver därefter ett underlag som skickas in till oss. Ansökan måste vara oss tillhanda senast 12 mars. 

 3. Om du är inskriven och går i program hos SIG-gruppen (sociala insatsgruppen)

  Du gör först en ansökan i datasystemet feriebas och därefter tar du kontakt med din handläggare inom SIG-programmet. Din handläggare skriver därefter ett underlag som skickas in till oss. Ansökan måste vara oss tillhanda senast 12 mars. 

 4. Om du går i grund- eller gymnasiesärskola
  Om du går i grund- eller gymnasiesärskola fyller du i blanketten ”Ansökan feriepraktik gymnasiesärskola” och skickar med post. Du gör ingen ansökan i datasystemet ”Feriebas”. Ansökan måste vara oss tillhanda senast 12 mars.

Ansökningsblankett för elever med funktionsnedsättning

Ansökningsblankett för elever i grund- eller gymnasiesärskolan

 

Du måste också uppfylla de grundläggande kriterierna, det vill säga du måste vara folkbokförd i Huddinge kommun och du får inte ha haft feriepraktik tidigare.

Även om du söker på förtur behöver du vara självgående, kunna praktisera varje dag och delta i merparten av alla arbetsuppgifter på din praktikplats. Anpassningar på respektive praktikplats görs så långt det är möjligt efter varje praktikants behov.


De här jobben kan du söka

På varje arbetsplats kommer det att finnas minst en handledare som planerar och vägleder dig i arbetet.

Allmänna platser

Platser inom till exempel förskola, fritids, äldreomsorg, parkförvaltning/lokalvård, kultur och fritid med flera.

Platserna finns främst inom kommunens egna förvaltningar och lottas fram. Undantagna från lottningen är ungdomar med förtur (läs mer under stycket "Ungdomar med förtur").

Du som får en plats inom förskola, skola eller fritids måste lämna in ett utdrag ur belastningsregistret, som du lämnar till din handledare på din första arbetsdag.

Blankett för att beställa utdrag ur belastningsregistret

Unga för orten - Vårby, Skogås och Flemingsberg

Bor du i Vårby, Skogås och eller Flemingsberg och vill bidra till att göra området ännu trevligare och jobba med andra ungdomar i ditt område, kan du söka till Unga för orten. Du får bland annat arbeta med parkskötsel, renovering och att skapa trivsel i det område du bor. 

Feriepraktikant inom Unga för orten

För att kunna söka till Unga för orten måste du uppfylla följande kriterier:  

 • Vårby - Ungdomar som är skrivna i Vårby eller som går i Vårbyskolan
 • Skogås - Ungdomar som är skrivna i Skogås
 • Flemingsberg - Ungdomar som är skrivna i Flemingsberg.
 • Uppfylla de grundläggande kriterierna för feriepraktiken

Teamleader inom Unga för orten

Som teamleader kommer du att ansvara för liten grupp bestående av 4-5 feriepraktikanter under en, två eller alla tre perioder. Utöver detta ingår en veckas introduktion. 

Områdeskoordinator Unga för orten

Områdeskoordinatorerna är länken mellan feriepraktikanterna, teamleaders samt verksamhetschef. Koordinatorerna arbetar alla tre perioder, samt en vecka för introduktion. 

Mer om projektet Unga för orten och ansökningsformulär till teamleader och områdeskoordinator

Feriemusiker - gatumusik och äldreboenden (endast under period 1)

Du som kan spela instrument och/eller kan sjunga har möjlighet att söka plats som feriemusiker. Uttagningen görs av Huset och Kulturskolan.

Tillsammans med andra uppträder man som gatumusiker på offentliga platser i kommunen och på kommunens äldreboenden. Gruppindelning, planering av repertoar och repetitioner görs tillsammans på Huset under den första veckan.

Musiken framförs akustiskt och du behöver ha ett eget SL-kort. 

Idrott

Du som är medlem i en idrottsförening som anmäler sitt intresse för att ta emot feriepraktikanter, kan ansöka om att få göra feriepraktik där.

Det finns ett undantag: du behöver inte vara medlem i Huddinge idrott- och gymnastikklubb för att få göra praktik där. 

Entreprenörskap - "Rookie startups"

Att göra praktik inom entreprenörskap innebär att du får prova på att starta ett eget företag utifrån en egen affärsidé.

Programmet drivs av erfarna coacher från Rookie startups och pågår mellan v. 25-28. Vecka 25 (18 juni-6 juli) är kick off-vecka med utbildning och träning i grupp och v. 26-28 är eget arbete med handledning och veckoträffar.

Ersättning: För entreprenörskap får du ett startkapital på 1500 kr, Därefter tjänar du själv ihop dina egna pengar på de varor eller tjänster som du säljer.


Praktikperioder

Sommaren delas in i tre praktikperioder under juni-augusti. Varje period är tre veckor lång. Du kan bara praktisera en gång.  

 1. 18 juni-6 juli, v. 25-27 - FULLT
 2. 9 juli-27 juli, v. 28-30 - enstaka platser kvar
 3. 30 juli-17 augusti, v. 31-33 

Det kan förekomma andra praktikperioder för någon enstaka plats. Det kommer i så fall framgå i ansökningsformuläret.

Entreprenörskap har en helt egen period under sommaren. 


Din plats

När du har gjort din ansökan kan du logga in i databasen Feriebas och se din profil och dina val. Så länge ansökningsperioden pågår kan du ändra dina val om du skulle vilja det. När ansökningstiden gått ut kan du fortfarande logga in, men då kan du inte längre göra några ändringar.

Du loggar in med ditt användarnamn som är ditt personnummer (anges i formatet ÅÅMMDD-XXXX) och det lösenord du får i bekräftelsen till din e-postadress. 

Obs! Detta kan du första göra efter att du gjort en anmälan under ansökningstiden. Du hittar all information om din plats när du loggar in på "Mina sidor" i Feriebas. 


Då får du besked

Du som sökte feriepraktik under den ordinarie ansökningsperioden fick besked via e-post under v. 15 (9-15 april). Du behövde svara ja eller nej till platsen senast den 23 april 2018 genom att logga in på "Mina sidor". Att inte svara alls räknades som ett nej. 

Du som söker feriepraktik under den förlängda ansökningsperioden kommer att få besked omgående.


Reservplatser

Om en plats blir ledig görs en slumpmässig matchning av de ungdomar som står på reservlistan, med den lediga platsen.  

Om du har blivit matchad med platsen tar vi kontakt med dig via e-post och sms i första hand och via telefon i andra hand.  


Anställning

När du tackar ja till en plats blir du anställd i Huddinge kommun. De uppgifter du fyller i när du gör din ansökan lägger vi in i vårt personalsystem. Från det betalar vi ut din ersättning efter att du har avslutat din feriepraktikperiod.

Som anställd i kommunen omfattas du av vår olycksfallsförsäkring, till och från din feriepraktikplats och under själva arbetsdagen. 

Anställning inom förskola, skola eller fritidshem

Du som har fått en plats inom förskola, skola eller fritidshem, måste ta med ett utdrag ur belastningsregistret på din första dag. Om du inte har med dig utdraget, har arbetsgivaren rätt att säga att du inte får göra din feriepraktik där. 

Beställ utdraget så snart du kan, gärna via e-post eftersom det går snabbare. Om det är nära inpå din praktik är det bra om du anger att det är brådskande. Om du ändå är osäker på att du hinner få utdraget i tid innan din första praktikdag, ta kontakt med din handledare och informera om läget.  

Blankett för att beställa utdrag ur belastningsregistret


Antal arbetstimmar

Arbetsplatserna erbjuder 90 arbetstimmar under en period. Hur många timmar du får möjlighet att arbeta beror på vilken praktikplats du får.


Ersättning

Ersättningen, det vill säga det du får betalt som feriepraktikant, är 67 kr/timme, med semesterersättning inkluderad.

Ersättningen för en plats inom entreprenörskap ges i form av ett startkapital. Om du lyckas med din affärsidé kan du tjäna pengar utöver startkapitalet. Du får ingen annan ersättning än startkapitalet.

Skatt

Om du vet att du tjänat mindre än 19247 kr kan du skriva ut och fylla i blanketten nedan. 

Information om vad som gäller finns på Skatteverket

Utbetalning av lön utan skatteavdrag.

Skicka in blanketten i samband med att du tackar ja till din plats. 

 • som en pdf till feriepraktik@huddinge.se eller
 • via post till: Huddinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, Gymnasieavdelningen, Att: Caroline Lilliestråle, 141 85 Huddinge

Glöm inte att skriva under blanketten! 

Utbetalning av ersättningen

Ersättningen kan betalas ut på tre olika sätt:

 1. Om du har ett konto i Nordea kopplat ditt personnummer (kontonumret behöver inte vara samma som ditt personnummer) går ersättningen in automatiskt på det kontot.
 2. Om du vill ha din ersättning till ett konto i en annan bank än Nordea, behöver du fylla i en blankett och skicka in eller lämna direkt till ett Nordea-kontor (den ska inte lämnas till kommunen). Blanketten måste vara Nordea tillhanda senast första veckan på din praktikperiod.
  Överföring av lön till annan bank 
 3. Om du inte har något konto i Nordea eller anmäler om konto i en annan bank kommer du att få en utbetalningsavi från Nordea med posten. Du har därefter tre månader på dig att hämta ut din ersättning. Tänk på att det är viktigt att det efternamn som du använder i din anmälan också står på dörren/brevlådan så att posten hittar.

Ersättning för period 1 betalas ut den 27 juli och för period 2 den 27 augusti.

För period 3 betalar vi ut den 27 augusti alternativt i början av september beroende på när vi fått in tidrapporten. Något exakt utbetalningsdatum finns inte för de löner som inte har kunnat betalas ut den 27 augusti utan det sker under flera datum under september.

Arbetsmiljölagen

Här får du information om hur barn och ungdomar får arbeta.

Arbetsmiljöverket - Så får barn och ungdomar arbeta


Tips inför första jobbet

Huddinge kommun har som ambition att erbjuda så många som möjligt en feriepraktikplats. Om du inte har rätt ålder för att söka, har haft feriepraktik tidigare, vill söka till fler jobb eller bara något helt annat så ger vi dig här några tips.

unghuddinge.se finns tips inför ditt jobbsökande.

Tips inför första jobbet


Kontakt

Har du frågor om feriepraktiken är du välkommen att höra av dig så hjälper vi dig.

Telefon: 08-535 360 47

E-post: feriepraktik@huddinge.se

Uppdaterad 20 februari 2018

Var informationen till din hjälp?