Feriepraktik sommaren 2017

Det här innebär feriepraktik

Huddinge erbjuder feriepraktik till ungdomar som är bosatta i kommunen. Ett tjugotal platser per år är utlandspraktik.

Sommaren 2017 kan du som är född 2000-2001 söka sommarjobb, så kallad feriepraktik, i Huddinge kommun.

Exempel på områden där vi erbjuder feriepraktik är barnomsorg, äldreomsorg och parkförvaltning, men det brukar även finnas platser inom entreprenörskap och som musikant på äldreboende.

Sommaren delas in i tre praktikperioder om tre veckor vardera, under juni-augusti.

Du kan inte få en feriepraktikplats om du redan har gjort feriepraktik i Huddinge kommun.


Praktikperioder

Sommaren delas in i tre praktikperioder om tre veckor vardera, under juni-augusti.

  1. 12 juni-30 juni, v.24-26
  2. 3 juli-21 juli, v.27-29
  3. 24 juli-11 augusti, v.30-32

Det kan förekomma andra praktikperioder för någon enstaka plats. Det kommer i så fall framgå i ansökningsformuläret.

Entreprenörskap har en helt egen period.


Din plats

Du hittar all information om din plats när du loggar in på "Mina sidor" i Feriebas. 

Logga in med ditt användarnamn som är ditt personnummer (anges i formatet ÅÅMMDD-XXXX) och det lösenord du fick i din bekräftelse. 


Reservplatser

Om en plats blir ledig görs en slumpmässig matchning i systemet av personer på reservlistan, vars sökval matchar den lediga platsen.  

Den ungdom som blivit matchad med platsen kontaktar vi på telefon i första hand och via mail i andra hand. 


Anställning

När du tackar ja till en plats blir du också anställd i Huddinge kommun. Dina uppgifter läggs in i vårt personalsystem, som också betalar ut din lön. 

Som anställd i kommunen omfattas du av vår olycksfallsförsäkring till och från din feriepraktikplats. 

Anställning inom förskola, skola eller fritidshem

Du som har fått en plats inom förskola, skola eller fritidshem, måste ta med ett utdrag ur belastningsregistret på din första dag. Om du inte har med dig utdraget, har arbetsgivaren rätt att säga att du inte får göra din feriepraktik där. 

Beställ utdraget så snart du kan, gärna via epost eftersom det går snabbare. Om det är nära inpå din praktik är det bra om du anger att det är brådskande. Om du ändå är osäker på att du hinner få utdraget i tid innan din första praktikdag, ta kontakt med din handledare och informera om läget.  


Antal arbetstimmar

Arbetsplatserna erbjuder minst 90 timmar och max 120 timmar under en period.

Hur många timmar du får möjlighet att arbeta beror på vilken praktikplats du får.


Lön

Lönen för en feriepraktikplats är 62 kr/timme.

Annan ersättning, som semesterersättning eller sjukersättning, utbetalas inte.

Ersättningen för en plats inom entreprenörskap ges i form av ett startkapital på på 1000 kr. Om du lyckas med din affärsidé kan du tjäna pengar utöver startkapitalet. Annan ersättning för entreprenörskap utgår inte.

Skatt

Om du tjänar mindre än 18 951 kr, totalt, under 2017 kan du ansöka om utbetalning av lön utan skatteavdrag. 

Information om vad som gäller finns på Skatteverket

Om du redan nu vet att du kommer att tjäna mindre än 18 951 kr kan du skriva ut och fylla i blanketten nedan. 

Utbetalning av lön utan skatteavdrag

Skicka in blanketten i samband med att du tackar ja till din plats. 

  • som en pdf till feriepraktik@huddinge.se eller
  • via post till: Huddinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, Gymnasieavdelningen, Att: Caroline Lilliestråle, 141 85 Huddinge

Glöm inte att skriva under blanketten! 

Utbetalning av lön

Lönen kan betalas ut på tre olika sätt:

  1. Om du har ett konto i Nordea kopplat ditt personnummer (kontonumret behöver inte vara samma som ditt personnummer) går lönen in automatiskt på det kontot.
  2. Om du vill ha din lön till ett konto i en annan bank än Nordea, behöver du fylla i en blankett och skicka in eller lämna direkt till ett Nordea-kontor (den ska inte lämnas till kommunen). Blanketten måste vara Nordea tillhanda senast första veckan på din praktikperiod.  Överföring av lön till annan bank 
  3. Om du inte har något konto i Nordea eller anmäler om konto i en annan bank kommer du att få en utbetalningsavi från Nordea med posten. Du har därefter tre månader på dig att hämta ut lönen. Tänk på att det är viktigt att det efternamn som du använder i din anmälan också står på dörren/brevlådan så att posten hittar.

Lönen för period 1 betalas ut den 27 juli och för perioderna 2 och 3 den 25 augusti.


Kontakt

Har du frågor om feriepraktiken är du välkommen att höra av dig så hjälper vi dig.

Telefon: 08-535 360 47

E-post: feriepraktik@huddinge.se

Uppdaterad 29 juni 2017

Var informationen till din hjälp?