Feriepraktik sommaren 2017

Det här innebär feriepraktik

Huddinge erbjuder feriepraktik till ungdomar som är bosatta i kommunen. Ett tjugotal platser per år är utlandspraktik.

Sommaren 2017 kan du som är född 2000-2001 söka sommarjobb, så kallad feriepraktik, i Huddinge kommun.

Exempel på områden där vi erbjuder feriepraktik är barnomsorg, äldreomsorg och parkförvaltning, men det brukar även finnas platser inom entreprenörskap och som musikant på äldreboende.

Sommaren delas in i tre praktikperioder om tre veckor vardera, under juni-augusti.

Du kan inte få en feriepraktikplats om du redan har gjort feriepraktik i Huddinge kommun.


Ansökan

Ansökningsperioden pågick mellan den 15 februari och 22 mars och är nu stängd. 

För utlandspraktiken måste du dock ansöka tidigare, oftast i december månad.

Kriterier för att kunna söka

 1. Du ska vara född år 2000-2001. Ungdomar som går på gymnasiesärskola är undantagna från regeln och kan vara äldre.
 2. Du ska vara skriven (folkbokförd) i Huddinge kommun.
 3. Du får inte ha haft en feriepraktikplats i kommunen förut.
 4. Du måste ha ett svenskt personnummer.

Observera att om du får en feriepraktikplats kan du inte söka till Utlandspraktiken längre fram (för ungdomar som gått årskurs 2 på gymnasiet). Samma regel om att man bara får ha feriepraktik en gång även gäller platserna på utlandspraktiken.


Ungdomar som har förtur till platserna

Ungdomar med funktionsnedsättning och/eller som är inskrivna hos de sociala myndigheterna, samt går på en grund- eller gymnasiesärskola, kan söka en feriepraktikplats med förtur.

Om du får en plats genom förtur lottas du alltså inte till en plats, utan vi tittar på vilken plats och period som kan vara mest lämplig för dig, utifrån ansökan och specifika behov.

Information om hur du ansöker om förtur kommer att finnas i anslutning till ansökningsformuläret.

Funktionsnedsättning

Om du är född 2000-2001 och har en funktionsnedsättning, gör du först en anmälan i databasen Feriebas, mellan den 15 februari-22 mars 2017. Ansökan är nu stängd. 

I databasen kryssar du i den ruta som bekräftar att du har en funktionsnedsättning.

När du är klar med din ansökan i databasen måste du också fylla i blanketten nedan. Skriv ut blanketten och skicka in den med post. Den ska ha inkommit senast den 28 mars. 

Blankett för komplettering av ansökan för dig med funktionsnedsättning

Gymnasiesärskola

Du som går i gymnasiesärskola gör din ansökan till feriepraktiken genom att fylla i ett formulär senast den 22 mars 2017.   Ansökan är nu stängd. 


De här jobben kan du söka

På varje arbetsplats kommer det att finnas minst en handledare som planerar och vägleder dig i arbetet.

Allmänna platser

Platser inom till exempel barnomsorg, äldreomsorg, parkförvaltning/lokalvård, kultur och fritid med flera.

Platserna finns främst inom kommunens egna förvaltningar och lottas fram. Undantagna från lottningen är ungdomar med förtur (läs mer under stycket "Ungdomar med förtur".

Du som får en plats inom förskola, skola eller fritids måste lämna in ett utdrag ur belastningsregistret, som du lämnar till din handledare på din första arbetsdag.

Blanketten hittar du hos Polisen

Tillsammans för Vårby

För dig som bor i Vårby eller går i Vårbyskolan.

Läs mer på projektets webbplats

Tillsammans för Flemingsberg

För dig som bor i Flemingsberg på postnummer 141 49-141 56 och 141 58

Läs mer på projektets webbplats

Tillsammans för Skogås

För dig som bor i Skogås.  

Läs mer på projektets webbplats

Feriemusiker – gatumusik och äldreboenden (endast under period 1)

Du som kan spela instrument och/eller kan sjunga har möjlighet att söka plats som feriemusiker. Uttagningen görs av Huset och Kulturskolan.

Tillsammans med andra uppträder man som gatumusiker på offentliga platser i kommunen och på kommunens äldreboenden. Gruppindelning, planering av repertoar och repetitioner görs tillsammans på Huset under den första veckan.

Musiken framförs akustiskt och du behöver ha ett eget SL-kort. 

Idrott

Du som är medlem i en idrottsförening som anmäler sitt intresse för att ta emot feriepraktikanter, kan ansöka om att få göra feriepraktik där.

Entreprenörskap

Platserna inom entreprenörskap har ett eget upplägg där programmet pågår mellan v. 24-27.

Allt börjar med en kick off-vecka . v 24 (12-16 juni). Följande veckor, v. 25-27, består av eget arbete med handledning och veckoträffar. Den 10 juli avslutas programmet. 

Lönen för entreprenörskap består av ett startkapital på 1000 kr.
Därefter tjänar du själv ihop din egen lön på de varor eller tjänster du säljer.


Praktikperioder

Sommaren delas in i tre praktikperioder om tre veckor vardera, under juni-augusti.

 1. 12 juni-30 juni, v.24-26
 2. 3 juli-21 juli, v.27-29
 3. 24 juli-11 augusti, v.30-32

Det kan förekomma andra praktikperioder för någon enstaka plats. Det kommer i så fall framgå i ansökningsformuläret.

Entreprenörskap har en helt egen period.


Antal arbetstimmar

Arbetsplatserna erbjuder minst 90 timmar och max 120 timmar under en period.

Hur många timmar du får möjlighet att arbeta beror på vilken praktikplats du får.


Lön

Lönen för en feriepraktikplats är 62 kr/timme.

Annan ersättning, som semesterersättning eller sjukersättning, utbetalas inte.

Ersättningen för en plats inom entreprenörskap ges i form av ett startkapital på på 1000 kr. Om du lyckas med din affärsidé kan du tjäna pengar utöver startkapitalet. Annan ersättning för entreprenörskap utgår inte.

Skatt

Om du tjänar mindre än 18 951 kr, totalt, under 2017 kan du ansöka om utbetalning av lön utan skatteavdrag. 

Information om vad som gäller finns på Skatteverket

Om du redan nu vet att du kommer att tjäna mindre än 18 951 kr kan du skriva ut och fylla i blanketten nedan. 

Utbetalning av lön utan skatteavdrag

Skicka in blanketten senast den 4 juni 2017

 • som en pdf till feriepraktik@huddinge.se eller
 • via post till: Huddinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, Gymnasieavdelningen, Att: Caroline Lilliestråle, 141 85 Huddinge

Glöm inte att skriva under blanketten! 

Utbetalning av lön

Lönen kan betalas ut på tre olika sätt:

 1. Om du har ett konto i Nordea kopplat ditt personnummer (kontonumret behöver inte vara samma som ditt personnummer) går lönen in automatiskt på det kontot.
 2. Om du vill ha din lön till ett konto i en annan bank än Nordea, behöver du fylla i en blankett och skicka in eller lämna direkt till ett Nordea-kontor (den ska inte lämnas till kommunen). Blanketten måste vara Nordea tillhanda senast första veckan på din praktikperiod.  Överföring av lön till annan bank 
 3. Om du inte har något konto i Nordea eller anmäler om konto i en annan bank kommer du att få en utbetalningsavi från Nordea med posten. Du har därefter tre månader på dig att hämta ut lönen. Tänk på att det är viktigt att det efternamn som du använder i din anmälan också står på dörren/brevlådan så att posten hittar.

Lönen för period 1 utbetalas i slutet på juli och lönerna för period 2 och 3 i slutet av augusti.


Kontakt

Har du frågor om feriepraktiken är du välkommen att höra av dig så hjälper vi dig.

Telefon: 08-535 360 47

E-post: feriepraktik@huddinge.se