Sommarjobb/feriepraktik

Detta är feriepraktik

ung tjej målar staket

Varje sommar erbjuder Huddinge kommun sommarjobb i form av feriepraktik till ungdomar bosatta i kommunen. Syftet med praktiken är att du ska få arbetslivserfarenhet och möjlighet att knyta kontakter på arbetsmarknaden. I första hand är feriepraktiken till för dig som inte kan hitta något sommarjobb på egen hand och som inte har haft en feriepraktikplats tidigare.

2021 kan ungdomar födda 2004 och 2005 söka feriepraktik. Ansökningstiden är 15 februari – 16 mars.

Det är viktigt att du först läser igenom all information nedan innan du ansöker.


Information med anledning av covid-19

Huddinge kommun beslutade att inte ta emot några feriepraktikanter inom äldreomsorgen eller daglig verksamhet (LSS) sommaren 2020, detta beslut gäller fortfarande och gäller tills vidare även inför sommaren 2021. De verksamheterna är hårt belastade och det är av största vikt att förhindra smittspridning.

Även andra verksamheter kan komma att påverkas.

Huddinge kommun följer aktivt händelseutvecklingen och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och aktuell information läggs upp löpande.

Praktikplatsernas ansvar

Verksamheter som vill ta emot feriepraktikanter måste alltid säkerställa och följa reglerna kring minderårigas arbetsmiljö.
Och det är särskilt viktigt att verksamheten kan erbjuda en säker arbetsplats och trygga arbetsuppgifter i relation till risken för smittspridning.

Om arbetet innebär större risk för smitta än den generella risken i samhället ska man inte ta in feriepraktikanter på arbetsplatsen. Verksamheten ansvarar för att en riskbedömning görs för förekommande arbetsuppgifter. 

Informationsblad - Allmänna råd till verksamheter, Folkhälsomyndigheten


Så här ansöker du

I din ansökan väljer du:

  • vilka perioder du helst vill jobba,

  • inom vilket arbetsområde du helst vill jobba,

  • och i vilka geografiska områden i Huddinge du helst vill jobba.

De flesta praktikplatser lottas ut bland alla sökande och du ökar dina chanser att få en plats om du väljer flera alternativ.

Det är viktigt att du kan jobba alla tre veckorna i din period. Du kan inte ta ledigt för att till exempel åka på semester. 

Om du har frågor kan du höra av dig till feriepraktik@huddinge.se.


Mina sidor

När du gjort din anmälan får du tillgång till Mina sidor i databasen Feriebas. Här hittar du all information om din profil och dina val. Under hela ansökningstiden kan du logga in och göra ändringar i dina val eller komplettera dina kontaktuppgifter. När ansökningstiden har gått ut kan du fortfarande logga in, men du kan inte längre göra några ändringar.

Det är också på Mina sidor som du kan se ditt erbjudande och tacka ja eller nej.

Du loggar in på Mina sidor med ditt användarnamn (som är ditt personnummer och anges i formatet ååmmdd-xxxx) och det lösenord du får i bekräftelsen till din e-postadress. OBS! Du kan inte logga in på Mina sidor förrän du har gjort en anmälan i Feriebas.

Logga in på Mina sidor


Kontaktuppgifter

Caroline Lilliestråle

Koordinator för feriepraktik 
08-535 360 47

Karin Smedegård

08-535 310 95

Uppdaterad 21 januari 2021

Var informationen till din hjälp?