Sommarjobb/feriepraktik

Det här innebär feriepraktik

Huddinge kommun erbjuder feriepraktik till kommunens ungdomar. Feriepraktik är en sommarpraktik med ersättning som arrangeras av kommunen.


Så ansöker du

Ansökningsperioden för sommaren 2019 är 21 januari-18 mars. Du ansöker genom att klicka på "Ansök i Feriebas" nedan. Dock är det viktigt att du läser igenom informationen nedan innan du ansöker!

Har du frågor, skicka e-post till feriepraktik@huddinge.se

Ansök i Feriebas

Du kan söka feriepraktik för sommaren 2019 om du:

 1. är född år 2002-2003. Ungdomar som går på gymnasiesärskola samt de som är inskrivna i kommunens aktivitetsansvar är undantagna från regeln och kan vara äldre.
 2. är skriven (folkbokförd) i Huddinge kommun.
 3. inte har haft feriepraktikplats i kommunen förut.
 4. har ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer. 

Asylsökande behöver komplettera sin ansökan

Asylsökande ungdomar som är födda 2002-2003 som bor i kommunen, måste ha fått bevis om att man är undantagen från skyldigheten att ha arbetsplatstillstånd (ett så kallat AT-UND-bevis) och därefter ett samordningsnummer, för att kunna delta i feriepraktiken. Du gör din ansökan via länken ovan, men behöver komplettera din ansökan genom att skicka in intyg om att du har AT-UND. Vi måste ha fått beviset senast måndagen den 11 mars. 


Ungdomar som har förtur

Du kan ansöka om förtur om du uppfyller något av följande  kriterier:

 1. Om du har en funktionsvariation
  Du gör först en ansökan i datasystemet feriebas och därefter fyller du i blanketten ”Elever med funktionsnedsättning” som du postar till oss. Blanketten måste vara oss tillhanda med post senast 20 mars. Du måste göra båda dessa steg för att din anmälan ska vara giltig.

  Blankett för komplettering för elever med funktionsnedsättning

 2. Om du är inskriven vid en social myndighet

  Du gör först en ansökan i datasystemet Feriebas och därefter tar du kontakt med din handläggare på de sociala myndigheterna. Din handläggare skriver därefter ett intyg som beskriver varför du bör ges förtur. Intyget ska vara oss tillhanda senast 20 mars. 

  Intyget postas till:
  Huddinge kommun
  Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen
  att. Caroline Lilliestråle
  141 85 Huddinge

 3. Om du är inskriven och går i program hos SIG-gruppen (sociala insatsgruppen)

  Du gör först en ansökan i datasystemet Feriebas och därefter tar du kontakt med din handläggare inom SIG-programmet. Din handläggare skriver därefter ett underlag som skickas in till oss. Underlaget måste vara oss tillhanda senast 20 mars. 

  Underlaget postas till:
  Huddinge kommun
  Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen
  att. Caroline Lilliestråle
  141 85 Huddinge

 4. Om du går i grund- eller gymnasiesärskola
  Om du går i grund- eller gymnasiesärskola fyller du i blanketten ”Ansökan feriepraktik gymnasiesärskola” och skickar med post. Du gör ingen ansökan i datasystemet ”Feriebas”. Ansökan måste vara oss tillhanda senast 20 mars.

Ansökningsblankett för elever i grund- eller gymnasiesärskolan

Även om du uppfyller kriterierna för förtur så måste du också uppfylla de grundläggande kriterierna för feriepraktik, det vill säga att du måste vara folkbokförd i Huddinge kommun och du får inte ha haft feriepraktik tidigare.

Det är viktigt att du som söker är självgående, kan praktisera varje dag och delta i merparten av alla arbetsuppgifter på din praktikplats. Anpassningar på respektive praktikplats görs så långt det är möjligt efter varje praktikants behov.


De här jobben kan du söka

På varje arbetsplats kommer det att finnas minst en handledare som planerar och vägleder dig i arbetet.

Allmänna platser

Platser inom till exempel förskola, fritids, äldreboenden, parkförvaltning/lokalvård, bibliotek, vaktmästeri med flera.

Platserna finns främst inom kommunens egna verksamheter och lottas fram. Undantagna från lottningen är ungdomar med förtur (läs mer under stycket "Ungdomar med förtur").

Du som får en plats inom förskola, skola eller fritids måste lämna in ett utdrag ur belastningsregistret. Du lämnar utdraget till din handledare på din första arbetsdag.

OBS! Om du inte har med dig utdraget från polisen har handledaren rätt att neka dig att börja jobba. Det tar cirka två veckor att beställa så var ute i god tid!

Blankett för att beställa utdrag ur belastningsregistret

Unga för orten - Vårby, Skogås och Flemingsberg

Bor du i Vårby, Skogås eller Flemingsberg och vill bidra till att göra området ännu trevligare och jobba med andra ungdomar i ditt område, kan du söka till Unga för orten. Du får bland annat arbeta med parkskötsel, renovering, målning och att skapa trivsel i det område du bor.

Feriepraktikant inom Unga för orten

För att kunna söka till Unga för orten måste du uppfylla följande kriterier:

 • Vårby  Ungdomar som är skrivna i Vårby eller som går i Vårbyskolan
 • Skogås  Ungdomar som är skrivna i Skogås
 • Flemingsberg  Ungdomar som är skrivna i Flemingsberg.
 • Uppfylla de grundläggande kriterierna för feriepraktiken

Teamledare inom Unga för orten

Som teamledare kommer du att ansvara för mindre grupp bestående av ca fem feriepraktikanter under en, två eller alla tre perioder. Utöver detta ingår en veckas introduktion.

Mer om projektet Unga för orten och ansökningsformulär till teamledare

Feriemusiker - gatumusik och äldreboenden (endast under period 1)

Du som kan spela instrument och/eller kan sjunga har möjlighet att söka plats som feriemusiker. Uttagningen görs av Huset och Kulturskolan.

Tillsammans med andra uppträder man som gatumusiker på offentliga platser i kommunen och på kommunens äldreboenden. Gruppindelning, planering av repertoar och repetitioner görs tillsammans på Huset under den första veckan.

Musiken framförs akustiskt och du behöver ha ett eget SL-kort. 

Idrott

Du som är medlem i en idrottsförening som anmäler sitt intresse för att ta emot feriepraktikanter, kan ansöka om att få göra feriepraktik där. De idrottsföreningar som går att välja i Feriebas är de som tar emot.

Huddinge idrott- och gymnastikklubb tar även emot ungdomar som inte är medlemmar.

Entreprenörskap

Utbildningen pågår under vecka 25. Därefter är det eget arbete med coachning under veckorna 26–28.

Att göra praktik inom entreprenörskap innebär att du får prova på att starta ett eget företag utifrån en egen affärsidé.

Programmet drivs av erfarna coacher från och pågår under cirka fyra veckor. Entreprenörskap inleds med en kick off-vecka som innehåller utbildning och träning i grupp. Därefter följer eget arbete med handledning och veckoträffar.

Ersättning: För entreprenörskap får du ett startkapital på 1 500 kronor, Därefter tjänar du själv ihop dina egna pengar på de varor eller tjänster som du säljer.

Planera och genomföra Mitt 143, en festival i Vårby (endast under period 1)

Mitt 143 är en festival där barn och unga tillsammans med familjen får tillfälle att prova på roliga aktiviteter. Gör du feriepraktik på Mitt 143 innebär det att du får arbeta med att förbereda inför festivalen, planera aktiviteter och vara med i processen att utvärdera.Tillsammans med ett stort team som består av feriearbetare, arbetsledare och projektledare får du möjligheten att skapa en plattform där vi motiverar och inspirera andra ungdomar att engagera sig i olika aktiviteter inom sport och kultur.  


Praktikperioder

Sommaren delas in i tre praktikperioder under juni-augusti. Varje period är tre veckor lång. Du kan bara praktisera en gång.  

 1. 17 juni-5 juli, v. 25-27
 2. 8 juli-26 juli, v. 28-30
 3. 29 juli-16 augusti, v. 31-33 

Det kan förekomma andra praktikperioder för någon enstaka plats. Det kommer i så fall framgå i ansökningsformuläret.

Entreprenörskap har en helt egen period under sommaren. 


Din plats

När du har gjort din ansökan kan du logga in i databasen Feriebas och se din profil och dina val. Så länge ansökningsperioden pågår kan du ändra dina val om du skulle vilja det. När ansökningstiden gått ut kan du fortfarande logga in, men då kan du inte längre göra några ändringar.

Du loggar in med ditt användarnamn som är ditt personnummer (anges i formatet ÅÅMMDD-XXXX) och det lösenord du får i bekräftelsen till din e-postadress.

OBS! Detta kan du först göra efter att du gjort en anmälan under ansökningstiden. Du hittar all information om din plats när du loggar in på "Mina sidor" i Feriebas. 


Då får du besked

Besked till alla som sökt till feriepraktik mejlades ut torsdag den 11 april 2019. De som tilldelats en plats fick även ett sms.

Om du har blivit tilldelad en plats kan du logga in med ditt personnummer och det lösenord som du fick till din e-post när du gjorde din ansökan på: feriebas.se/huddinge/minasidor 
Har du inte kvar ditt lösenord kan du beställa ett nytt.

Tacka ja eller nej till erbjudandet

I Feriebas kan du läsa om ditt erbjudande under ”Din plats” och där kan du tacka "ja" eller "nej". Du måste svara på erbjudandet senast måndag den 29 april. Om du inte svarar räknas det som ett nej och du förlorar din plats. Du kan inte byta plats eller period.

Reserv

Om du står som reserv har du fått ett mejl där det står att du är reserv. Reservtillsättningen drar igång efter den 29 april. Om du blir erbjuden en plats kommer vi att höra av oss via e-post och telefon. Vi har inget exakt datum för när reservtillsättningen ska vara klar utan vi jobbar så snabbt vi kan.

Om du har problem att logga in eller har andra frågor, tveka inte att höra av dig. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.


Reservplatser

Om en plats blir ledig görs en slumpmässig matchning av de ungdomar som står på reservlistan, mot den lediga platsen.

Om du har blivit matchad mot platsen tar vi kontakt med dig via e-post och sms i första hand och via telefon i andra hand.


Anställning

När du tackar ja till en plats blir du anställd i Huddinge kommun. De uppgifter du fyller i när du gör din ansökan lägger vi in i vårt personalsystem. Från det betalar vi ut din ersättning efter att du har avslutat din feriepraktikperiod. Hur ersättningen betalas ut kan du läsa om under ”Utbetalning av ersättning”.

Som anställd i kommunen omfattas du av vår olycksfallsförsäkring, till och från din feriepraktikplats och under själva arbetsdagen.

Anställning inom förskola, skola eller fritidshem

Du som har fått en plats inom förskola, skola eller fritidshem, måste ta med ett utdrag ur belastningsregistret på din första dag. Om du inte har med dig utdraget, har arbetsgivaren rätt att säga att du inte får göra din feriepraktik där. 

Beställ utdraget så snart du kan, gärna via e-post eftersom det går snabbare. Om det är nära inpå din praktik är det bra om du anger att det är brådskande. Om du ändå är osäker på att du hinner få utdraget i tid innan din första praktikdag, ta kontakt med din handledare och informera om läget.

Blankett för att beställa utdrag ur belastningsregistret

Försäkring

Du som praktikant är anställd av Huddinge kommun och omfattas då av kommunens olycksfallsförsäkring till och från praktikplatsen och under arbetsdagen.


Antal arbetstimmar

Arbetsplatserna erbjuder mellan 90-100 arbetstimmar under en period. Hur många timmar du får möjlighet att arbeta beror på vilken praktikplats du får.


Ersättning

Ersättningen, det vill säga det du får betalt som feriepraktikant, är 70 kronor per timme, inklusive semesterersättning.

Ersättningen för en plats inom entreprenörskap ges i form av ett startkapital. Om du lyckas med din affärsidé kan du tjäna pengar utöver startkapitalet. Du får ingen annan ersättning än startkapitalet.

Skatt

Om du vet att du tjänat mindre än 19 247 kr kan du skriva ut och fylla i blanketten nedan. 

Information om vad som gäller finns på Skatteverket

Utbetalning av lön utan skatteavdrag.

Skicka in blanketten i samband med att du tackar ja till din plats. 

 • som en pdf till feriepraktik@huddinge.se eller
 • via post till: Huddinge kommun, Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen, Arbete och försörjning, Att: Caroline Lilliestråle, 141 85 Huddinge

Glöm inte att skriva under blanketten! 

Utbetalning av ersättningen

Ersättningen kan betalas ut på tre olika sätt:

 1. Om du har ett konto i Nordea kopplat ditt personnummer (kontonumret behöver inte vara samma som ditt personnummer) går ersättningen in automatiskt på det kontot eftersom alla kommunens löner går via Nordea i första hand.
 2. Om du vill ha din ersättning till ett konto i en annan bank än Nordea, så måste du fylla i blankett en ”Överföring av lön till annan bank”, se nedan, och skicka in eller lämna den direkt till ett Nordea-kontor (den ska inte lämnas till kommunen). Blanketten måste vara Nordea tilhanda senast första veckan på din praktikperiod

  Överföring av lön till annan bank 
 3. Om du inte har något konto i Nordea eller anmäler om konto i en annan bank kommer du att få en utbetalningsavi från Nordea hem i brevlådan. Du har därefter tre månader på dig att hämta ut din ersättning. Tänk på att det är viktigt att det efternamn som du använder i din anmälan också står på dörren/brevlådan så att posten hittar. Står det ett annat namn på dörren eller postlådan än ditt efternamn så ska du fylla i det namnet i fältet c/o när du gör din anmälan. Se bild:

Utbetalning av löner

För att vi ska kunna betala ut lön för din praktik så ska din handledare fylla i en tidrapport för varje dag som du praktiserar. Efter avslutad period så skickas din handledare in den till oss. Du kan se hur tidrapporten nedan.

Ladda ned tidrapport

Tidsperioder för när lönerna betalas ut

Period 1: Utbetalning i slutet av juli.

Period 2: Utbetalning i slutet av augusti.

Period 3: Utbetalning i slutet september. Eventuellt kan vi utbetala lönerna i början av september men det är inte klart.

Arbetsmiljölagen

Här får du information om hur barn och ungdomar får arbeta.

Arbetsmiljöverket - Så får barn och ungdomar arbeta


Utlandspraktik

Under 2019 erbjuder vi ingen utlandspraktik. Vi ser över utformningen och upplägget av utlandspraktiken med ambitionen att kunna erbjuda den igen 2020. 


Sommarjobbsmässa

Onsdagen den 13 mars 2019, klockan 16–19 är det sommarjobbsmässa i Huddinge i Arbetsförmedlingens lokaler, Fullersta torg 18-20.

Mässan arrangeras av Arbetsförmedlingen Huddinge. Huddinge kommun är en av arbetsgivarna som är representerade på mässan.

Mässan vänder sig till ungdomar födda 1999-2003. 


Tips inför första jobbet

Huddinge kommun har som ambition att erbjuda så många som möjligt en feriepraktikplats. Om du inte har rätt ålder för att söka, har haft feriepraktik tidigare, vill söka till fler jobb eller bara något helt annat så ger vi dig här några tips.

unghuddinge.se finns tips inför ditt jobbsökande.

Tips inför första jobbet


Uppdaterad 28 februari 2019

Var informationen till din hjälp?