Eldningsförbud

Det råder eldningsförbud i hela Stockholms län på grund av extremt hög brandrisk. Förbudet gäller tills vidare.

Läs mer om eldningsförbudet

Traineeprogram

I Huddinge kommun finns traineeprogram för dig som läser till ingenjör/arkitekt/samhällsplanerare eller socionom.