En pojke och en flicka med pennor i handen kikar ner på något det jobbar med och ser glada ut.

Balingsnässkolan

Vi är kreativa!

Vår skola är en kreativ miljö där olika uttryckssätt används för att förmedla, förvärva och redovisa kunskaper. Möjligheterna till rörelse och skapande genom musik, bild och hantverk är enastående och den skapande verksamheten går som en röd tråd genom alla åldrar, hand i hand med de mer teoretiska ämnena.

Balingsnässkolans elever ska vara trygga, kreativa och nyfikna!

Skolan startade sin verksamhet i nuvarande lokaler 2004. Idag är det en skola från F-klass till åk 9, samt grundsärskola åk 7-9.

Skolans ledningsgrupp består av rektor, två biträdande rektorer och en administrativ chef. Rektor har det övergripande ansvaret, medan biträdande rektorer, tillsammans med rektor, har det operativa ansvaret för skolan.

Mer information om Balingsnässkolan för dig som ska söka skola inför höstterminen 2021

Kontakt Balingsnässkolan