Älgjakt

Älgjakten i Huddinge pågår mellan den 16-17 oktober och den 21-23 oktober. Jakten pågår enbart under dessa vardagar, inte helger och alla jaktområden är tydligt utmärkta.

Huddinge kommuns jaktlag ansvarar för älgjakten och kommer tydligt skylta upp i vilka områden som jakten pågår, alla jaktområden är belägna i våra naturreservat. Jaktledaren säkerställer att jakten avbryts direkt om det kommer människor in på området.

Det är länsstyrelsen i Stockholm som beslutar när älgjakten ska starta i Stockholms län. Syftet med reglerad älgjakt är att begränsa älgpopulationens tillväxt, en alltför stor älgstam kan leda till stora skogsskador och ett ökat antal trafikolyckor. 

Uppdaterad 16 oktober 2019

Var informationen till din hjälp?