Älgjakt

Älgjakten i Huddinge startar i vecka 43 hösten 2020. Jakten bedrivs under vardagar, inte helger och alla jaktområden är tydligt utmärkta. Älgjakten i Stockholms län pågår från den 12 oktober 2020 till den 31 januari 2021.

Det är Länsstyrelsen som ansvarar för älgförvaltningen och beslutar om förutsättningar för jakten och tilldelning av antal djur. Syftet med reglerad älgjakt är att hålla älgpopulationen på en stabil nivå, en alltför stor älgstam kan leda till skogsskador och ett ökat antal trafikolyckor.

Älgjakten på mark som ägs av Huddinge kommun startar vecka 43 hösten 2020

Huddinge jakt- och viltvårdsförening ansvarar för älgjakten som kommer att bedrivas på vardagar under dagtid.  Allmänheten kommer att informeras genom skyltar i anslutning till markområdena där älgjakten bedrivs samt vid naturreservatsentréerna. Jaktledaren säkerställer att jakten genomförs på ett säkert vis för allmänheten.  Älgjakten bedrivs mest intensivt i oktober och november och kommer att vara avslutad senast den 31 december 2020.

Inom privatägda områden i Huddinge kommun kan älgjakten pågå från den 12 oktober till och med den 31 januari 2021. 

Läs mer om vilvård och skadade djur.

 

Uppdaterad 9 december 2020

Var informationen till din hjälp?