Älgjakt

Älgjakten i Huddinge pågår mellan den 15-17 oktober och den 25-26 oktober. Jakten pågår enbart under dessa vardagar, inte helger och alla jaktområden är tydligt utmärkta.

Huddinge kommuns jaktlag ansvarar för älgjakten och kommer tydligt skylta upp i vilka områden som jakten pågår, alla jaktområden är belägna i våra naturreservat. Jaktledaren säkerställer att jakten avbryts direkt om det kommer människor in på området.

Det är länsstyrelsen i Stockholm som beslutar när älgjakten ska starta i Stockholms län. Syftet med reglerad älgjakt är att begränsa älgpopulationens tillväxt, en alltför stor älgstam kan leda till stora skogsskador och ett ökat antal trafikolyckor. 

Uppdaterad 3 oktober 2019

Var informationen till din hjälp?