Älgjakt

Älgjakten bedrivs som mest intensivt under oktober och november varje år. 2022 startar älgjakten den 8 oktober. Jaktområden är tydligt utmärkta.

Länsstyrelsen beslutar om förutsättningar för älgjakten och tilldelning av antal djur. Syftet med reglerad älgjakt är att hålla älgpopulationen på en stabil nivå, en alltför stor älgstam kan leda till skogsskador och ett ökat antal trafikolyckor. 

Älgjakten på mark som ägs av Huddinge kommun 

Huddinge jakt- och viltvårdsförening ansvarar för älgjakten inom Huddinge kommun. Tydlig skyltning finns alltid på plats i anslutning till markområdena där älgjakten bedrivs samt vid naturreservatsentréerna. Jaktledaren säkerställer att jakten genomförs på ett säkert vis för allmänheten.  

Läs mer om vilvård och skadade djur

 

Uppdaterad 26 september 2022

Var informationen till din hjälp?