Förskolan Nygården

Om oss

Nygården är en fristående förskola som drivs av Excolere AB och ligger i vackra Vårby.

Vi har nyrenoverade och ljusa lokaler med stor närhet till naturen.

Vi är den lilla förskolan med den stora tron på barnens kompetens. Hos oss får varje barn möjlighet att med glädje utvecklas till självsäkra, självständiga och nyfikna individer. Vi möter varje barn på deras nivå och tillsammans utforskar vi världen – alla kan vara med! 

Vårt arbete baseras på läroplanen för förskolan och gällande lagar och styrdokument. För att säkerställa att vi håller god kvalitet upprättas, utvecklas och uppföljs egna styrdokument och kvalitetsredovisningar.

Nygården ligger i ett bostadsområde, med stor närhet till naturen, och erbjuder verksamhet för 40 barn fördelat på tre avdelningar. Maten vi serverar kommer från ett närliggande cateringföretag. 

Vi som arbetar på Nygården brinner för vårt yrke. För att ständigt kunna erbjuda barnen en utmanande och utvecklande verksamhet genomgår pedagogerna, genom Excolere AB, kontinuerliga kompetensutvecklingar.

Under sommaren slås samtliga förskolor i företaget ihop för att kunna erbjuda sommarförskola till de barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar även sommartid. Var sommarförskolan anordnas beslutas och informeras om under vårterminen. 

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

En gång i månaden kommer Nygården stänga klockan 15.45, detta på grund av att personalen ska kunna delta i kompetensutvecklande arbetsplatsträffar.


Så här arbetar vi

Vi tror på mångfaldens rikedom! I vårt arbete uppmuntras olikheter och vi tror på en normkritisk pedagogik för att skapa acceptans, förståelse, respekt och öppenhet – nyckelingredienser i ett demokratiskt samhälle.

För att barnen ska kunna blomma krävs en god självkänsla. Vi på Nygården vill ge alla barn chans att utvecklas till starka, självsäkra, orädda och kunskapstörstande individer, oavsett förutsättningar.

Vi uppmärksammar och tar tillvara på lärandet i dagens alla situationer – allt från skapande och måltider till konflikter och hallsituationer. Barnens tankar, intressen och behov ska utgöra grunden för vår verksamhet, vilket innebär att såväl miljö som pedagogik är under ständig utveckling.

Utevistelse är en självklarhet i vår vardag, såväl på vår egen gård som ute i naturen. Närheten till skog och vatten gör det möjligt för oss att på ett lustfyllt sätt följa årets skiftningar och lära oss om växter och djur. 


Föräldrasamverkan

Vi på Nygården lägger stor vikt vid att skapa goda relationer och ett gott samarbete med hemmen. Vi strävar efter att skapa ett öppet klimat, präglad av god kommunikation, där familjerna är delaktiga i verksamhetens utformning.

Nygården bjuder in till inskolningssamtal, uppföljningssamtal, drop-in-aktiviteter och festligheter. Dessutom erbjuder vi utvecklingssamtal en gång per termin. Vi strävar efter att skapa ett föräldraråd, där även en representant från förskolan ska delta, för att öka inflytandet från hemmen.

Den dagliga kontakten vid överlämningar utgör en stomme i kommunikationen med barnens vårdnadshavare. Här får både personal och familj dagsfärsk information om barnets välmående och aktiviteter.

Föräldrarna kommer att få fortlöpande information om arbetet i barngruppen samt möjlighet att ge respons. Vi jobbar med föräldraenkäter för att ytterligare öka familjernas insyn och delaktighet i verksamheten.

Dessutom är vårdnadshavarna när som helst välkomna att besöka oss i vår verksamhet! 


Uppdaterad 19 mars 2019

Var informationen till din hjälp?