Vanliga frågor och svar om förskola och pedagogisk omsorg

Alla barn i Huddinge får rätt till 25 timmar i veckan i förskolan

Den 8 februari fattade kommunfullmäktige beslut om ett nytt regelverk för förskolan. Det nya reglerna börjar gälla den 1 mars 2021 och innebär att alla barn i Huddinge erbjuds 25 timmar i veckan på förskolan eller i pedagogisk omsorg, oavsett förälderns sysselsättning.

Anvisningar till regelverket för förskola och pedagogisk omsorg HKF 6310