Glömstaskolan

Glömstaskolan är en kommunal skola för årskurserna F-9 som ligger i Flemingsberg.

Hösten 2016 öppnades dörrarna till Glömstaskolan - en helt nybyggd och innovativ kommunal skola i Flemingsberg, satt att prova nya vägar. Inledningsvis tog skolan 2016 emot elever från förskoleklass till årskurs 6 och efter hand bygger vi på med klasser upp till årskurs 9 (2019). Ett nytt skolhus för F-3 projekteras som bäst. Som mest kommer Glömstaskolan att rymma ca 800 elever. 

Om skolan

Glömstaskolan rustar eleverna med kunskaper och förmågor för att kunna leva hållbart och i balans. Vår vision är att varje elev ska utvecklas och nå sin fulla potential genom ett holistiskt perspektiv på lärande och utveckling. Vi tar läroplanens skrivningar om ”unik egenart … ansvarig samhällsmedlem” på fullt allvar. Lärande och utveckling kräver motivation. Vi anser att grunden till motivation är att det vi gör är begripligt och meningsfullt. Vi jobbar medvetet med att förklara varför och i vilket syfte vi väljer innhåll och arbetsformer. Vår värdegrund baseras på ett förhållningssätt som är nära, nyfiket och nytänkande.

Ett undersökande och frågande förhållningssätt är grunden i en lärande organisation. Vi tar vara på varandras erfarenheter och kompetenser i förtroendefulla relationer. Verksamhetens fyra hörnstenar är kommunikation, kollaboration, kreativitet och kritiskt tänkande. Detta är fyra viktiga förmågor att träna för att möta utmaningar i en alltmer globaliserad och digitaliserad värld. Skolans arbetssätt, organisation och lärmiljöer gestaltar detta.

Läs mer på Glömstaskolans webbplats

En miljöklassad skola  

Glömstaskolan är energieffektiv och miljöklassad. Skolan har bra gårdsmiljö och skolskog som inspirerar till såväl utevistelse, rörelse och lek som lärande.

Informationsmöten och öppet hus

Skolan arrangerar informationsmöten  och öppet hus kom-och-se-hur-vi-har-det. Datumen för detta hittar du på skolans webbplats

Ansökan

Årskurs 1-9

Vad gäller antagning till skolan kommer Glömstaskolan att utgå från de principer som Huddinge kommun har gällande syskonförtur och relativ närhet.

Huddinges principer för prioritetsordning:

  1. Syskonförtur (syskon som samtidigt går i årskurserna F–3)
  2. Relativ närhet

Förskoleklass

Har du ett barn som du vill ska börja i Glömstaskolans förskoleklass gör du din ansökan under januari-februari. Information om hur det går till när du söker, skickas hem till dig via post runt jul-nyår. 

Notering: Verksamhetspresentationen ovan är skriven av skolan.

Glömstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kontakt

Uppdaterad 24 januari 2019

Var informationen till din hjälp?