Hörningsnässkolan

Hörningsnässkolan är en kommunal skola med årskurserna F-3 som ligger i Sjödalen-Fullersta, nära Huddinge centrum.

Skolan som sätter trygghet och kunskap i fokus

Vår skola är en lågstadieskola med elever i årskurserna F-3. Den ligger nära Huddinge centrum, bussar och pendeltåg, simhall och bibliotek. I vårt närområde finns möjligheter till härliga naturupplevelser.

Vi arbetar för att våra elever ska få en bra självkänsla, lära sig att ta ansvar för sitt lärande och tycka att det är roligt att lära sig mer. En trygg och glad elev lär sig bättre och därför arbetar vi med social kompetens, värdegrundsarbete som är viktigt och finns på elevernas schema varje vecka och Olweus, som är ett forskningsbaserat antimobbingprogram. Trivsel och gemenskap skapar vi genom att arbeta över klassgränserna. Vi arbetar i årskursvisa arbetslag där personalen har ett gemensamt ansvar för årskursens alla elever. I arbetslagen finns en bred ämneskompetens som kommer alla elever till del. 

Alla lärare på skolan är behöriga lärare, specialpedagoger och engagerad fritidspersonal bidrar till goda resultat och hög trivsel. Vi har också satsat på att ha interaktiva whiteboard s.k. Smartboards i alla klassrum. Från vår skola går eleverna med goda kunskaper, stärkt självförtroende, lust att lära och nyfikenhet på livet!

Notering: Verksamhetspresentationen ovan är skriven av skolan.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kontakt

 

Uppdaterad 21 december 2018

Var informationen till din hjälp?