Jämför grundskolor - mina val

Uppgifterna baseras på statistik från Skolverket och resultat från elevenkäten som genomfördes i Huddinges skolor under februari 2017. Enkätresultaten visas både med resultat från tidigaredel (åk 2-6) och senaredel (åk 7-9). Siffrorna skiljs åt med ett snedstreck i tabellen där det som står på vänster sida om strecket är siffror som gäller skolans tidigaredel och det som står på höger sida gäller senaredelen. Kunskapsresultaten gäller vårterminen 2017 och baseras på Skolverkets officiella statistik.

Denna tabell visar en jämförelse mellan skolorna.
Ta bort