Säkra skolvägar

Gå, cykla eller åk buss till skolan! Det är bra för dig, för klimatet och gör trafikmiljön kring din skola säkrare. Och så är det roligt också. Med säkra skolvägar arbetar vi för att fler ska ta sig till skolan på andra sätt än med bil.

Foto av fyra glada barn som ler in i kameran. De poserar med sina cyklar.

Aktiviteter 2021

Tävla om fina priser i gå- och cyklatävlingen, låt bilen stå i en vecka eller starta ett gåtåg. Året runt anordnas aktiviteter för elever!  

Vad är säkra skolvägar?

I flera år har Huddinge kommun jobbat aktivt med att få fler barn att gå och cykla till skolan. Det har vi gjort genom arbetet säkra skolvägar. De skolor som deltar uppger att antalet barn som får skjuts ända fram till skolan har halverats. Bara 19 procent av eleverna skjutsas medan övriga åker kollektivt, går eller cyklar till skolan.

Genom att arbeta med bland annat cykelskola, kampanjen bilfri vecka, gå- och cyklatävling, gåtåg samt avlämningsplatser kan trafiken runt skolorna minskas, vilket skapar en säkrare trafikmiljö för dig som går eller cyklar.

Resvaneundersökning

Vartannat år mäts resultatet av arbetet med säkra skolvägar. 

Resvaneundersökning

Uppdaterad 23 februari 2021

Var informationen till din hjälp?