Säkra skolvägar

Pojke med hjälm och cykel ler mot kameran. I bakgrunden syns en flicka och en pojke.

I flera år har Huddinge kommun jobbat aktivt med att få fler barn att gå och cykla till skolan. Det har vi gjort genom arbetet Säkra skolvägar, något som gett goda resultat. De skolor som deltar uppger att antalet barn som får skjuts ända fram till skolan har halverats. Bara 19 procent av eleverna skjutsas medan övriga åker kollektivt, går eller cyklar till skolan.

Genom att arbeta med bland annat cykelskola, kampanjen bilfri vecka, gå- och cyklatävling, gåtåg samt avlämningsplatser kan trafiken runt skolorna minskas, vilket skapar en säkrare trafikmiljö för de som går eller cyklar.

Vad ska säkra skolvägar heta?

Vi letar efter ett roligt namn som ska få fler att gå, cykla och åka buss till skolan. Tack till dig som skickat dina förslag till oss! Nu går en jury igenom dem för att utse det bästa förslaget.

Gåtåg

Ett gåtåg är ett organiserat samgående där flera familjer turas om att följa sina egna och andras barn till skolan.

Kom igång med gåtåg

  • Ta kontakt med andra föräldrar som bor i närheten. 
  • Bestäm vilka dagar och tider som ska gälla. 
  • Bestäm en eller flera hållplatser.
  • Ha god framförhållning! Gör ett schema för hela terminen.

Använd gärna våra excelmallar nedan för kontaktlista och överrenskommelser för vilka rutiner som gäller samt för schema.

Kontaktlista och rutiner för gåtåg (excel)

Schema för gåtåg (excel)

Alla barn som deltar i ett gåtåg får en reflexväst av kommunen. Mejla sakra.skolvagar@huddinge.se

Informationsblad om gåtåg

Startpaket till elever i förskoleklass

Elever i förskoleklass får information skickad till sig vid skolstarten på hösten. Informationen handlar bland annat om hur man kan resa hållbart till skolan, hur man startar ett gåtåg, lite pyssel och en present.

Avlämningsplatser

Tillsammans har elever, lärare och en trafikingenjör tagit fram förslag på lämpliga avlämningsplatser som ligger en bit från skolan.

Här finns avlämningsplatser

Följande skolor har avlämningsplatser, och nedan presenteras dessa på en karta för varje skola:

Juringeskolan

Källbrinksskolan

Snättringeskolan

Solfagraskolan

Stensängsskolan

Tomtbergaskolan/Kvarnbergsskolan

Ängsnäs- och Hörningsnässkolan

Vill ni ha en eller flera avlämningsplatser vid er skola – mejla till sakra.skolvagar@huddinge.se

Cykelskola

Under våren har kommunens elever i förskoleklass möjlighet att delta i en cykelskola. Cykelskolan vill inspirera barn att tidigt vilja börja cykla och få en förståelse för hur trafiken fungerar. Barnen får lära sig trafikmärken, hur man beter sig i trafiken samt hur en cykel ska vara utrustad. Alla barn får testa på att cykla på en snitslad bana, de får låna cyklar och hjälmar och får sedan ett diplom.

Bilfri vecka

Varje vår erbjuds alla grundskolor att delta i kampanjen Bilfri vecka som syftar till att uppmärksamma fördelarna med att gå, cykla och åka kollektivt till skolan. Under 2019 var den bilfria veckan mellan den 6 och 10 maj.

Här finns affisch och banderoll att hänga upp på din skola!

Bilfri vecka, affisch

Bilfri vecka, banderoll

Gå- och cyklatävling

Varje höst kan Huddinges grundskolor delta i gå- och cyklatävlingen som vänder sig till årskurs F–6. Tävlingen uppmärksammar fördelarna med att gå och cykla till skolan.

För att få poäng för resan ska eleven gå, cykla, åka kollektivt eller bli avsläppt 300 meter från skolan eller vid en av skolans utsedda avlämningsplatser. Både resan till och från skolan räknas.

Resebarometer

Vartannat år mäts resultatet av arbetet med säkra skolvägar. Nästa mätning sker under våren 2019.

Resebarometer

Uppdaterad 28 november 2019

Var informationen till din hjälp?