Resebarometer - säkra skolvägar

En gång varje år genomförs en resebarometer. Det är en mätning av hur elever i grundskolan tar sig till skolan.

Mätningen har genomförts en gång varje år sedan 2009. Sedan mätningarna startade har andelen barn som skjutsas till och från skolan minskat.

Ett diagram som visar andelen barn som får skjuts med bil till skolan. Diagrammet visar siffror från år 2009 till 2019.
Diagram över andelen barn som skjutsas med bil till skolan. Från 2009-2019.

Mer gång och cykel ger säkrare trafikmiljö

Genom att färre resor till och från skolorna sker med bil skapas en säkrare trafikmiljö för våra elever och andra oskyddade trafikanter. Det bidrar även till att eleverna rör på sig mer än om de blir skjutsade med bil och att de lär känna sin närmiljö. Dessutom bidrar resande med gång, cykel och kollektivtrafik till minskade utsläpp och en bättre miljö.

Uppdaterad 13 januari 2020

Var informationen till din hjälp?