Förskolan Källbrink

Förskolan Källbrink är en kommunal förskola med fem avdelningar som ingår i Fullersta-Stuvsta-Högmora förskoleområde. Förskolan Källbrink ligger i Fullersta.

Om oss

Förskolan Källbrink är en kommunal förskola i Fullersta. Fullersta är en naturnära villaförort i Huddinge kommun. Närheten till både centrum, skog och sjö gör att barnen på olika sätt får möjlighet att utforska sitt närområde under sin vistelse på förskolan. Gården är full av möjligheter och erbjuder en naturtomt, snickis, ateljé, sandlåda och kuperad mark att springa och leka på.

Vi strävar efter att utgå från barnens vardag och erfarenheter och att alla barn ska erbjudas en mångfald av möjligheter till undersökande under hela dagen. I vår enhet ska alla individers lika värde återspeglas i våra handlingar och i vårt förhållningssätt.

Vi vill att våra miljöer på förskolan ska kännas välkomnande och fulla av möjligheter. De ska väcka förundran, nyfikenhet och utforskarglädje genom att vara estetiska, variationsrika och inbjudande. De ska också främja och bjuda in till möten mellan barn, mellan barn och pedagog, men också mellan barn och material.

Miljöerna ska vara tillgängliga och präglas av barnens delaktighet och inflytande. Barnen ska med självständighet kunna navigera i rummen och närma sig material och utmaningar genom eget inflytande och nå sin fulla potential

För att lättare få syn på barnens processer arbetar vi med pedagogisk dokumentation. Det hjälper oss att få syn på och lyssna till barnens hypoteser och teorier. Pedagogisk dokumentation blir ett arbetsverktyg genom vilket vi synliggör de pedagogiska processer och villkor som finns på våra förskolor. Det ger oss möjlighet att kontinuerligt utvärdera och utveckla den pedagogiska verksamheten.

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid, inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Studiedagar

Varje år har vi fem studiedagar. Du får i god tid information om vilka dagar som gäller på din förskola.

Personalens arbetsplatsträff

En gång i månaden stänger förskolan klockan 16.00 då förskolans personal har arbetsplatsträff (APT). Vid behov håller förskolan öppet för de barn vars föräldrar inte har möjlighet att hämta tidigare.

Kamerabevakning i Huddinge kommun

Kamerabevakning används för att minska risken för brott. Kameror finns utanför flera gymnaiser, grundskolor och förskolor i kommunen.

Läs mer om kommunens regler och se vilka skolor och förskolor som har kamerabevakning

Så här arbetar vi

Tillsammans med pedagogerna reflekterar och dokumenterar barnen pågående processer. På så sätt lär de sig hur omvärlden fungerar och hittar nya sätt att upptäcka den på.

Hos oss ska barn få möjlighet att tänka, alla barn ska få ingå i mindre sammanhang och erbjudas tillfällen att skapa hypoteser och teorier och ska också ges möjlighet att prova dem i verksamheten.

Olika former av undersökande och utforskande fördjupar upplevelser med spännande material. Vi arbetar med experimenterande material (lera, tecknande, sång, klister, musik, skapande och konstruerande). Barnen får möjligheter att uttrycka sig på många olika sätt.  

Föräldrasamverkan

Vi erbjuder olika möjligheter av föräldrasamverkan och delaktighet:

  • Introduktion av förskolan (för nya familjer)
  • Utvecklingssamtal
  • Föräldrasamtal vid behov
  • Föräldramöten
  • Daglig kontakt då ni lämnar och hämtar ert barn
  • Information om verksamheten via mejl

Maten på förskolan

Vi har en egen kock som lagar maten som serveras på förskolan. Så mycket som möjligt lagas från grunden, utifrån Huddinge kommuns och Livsmedelsverkets riktlinjer. Vi värnar om miljön och strävar efter en hållbar utveckling.

Kontakta oss

Avdelningar och telefonnummer

Anemonen 08-535 381 13
Korallen 08-535 381 14
Sjöstjärnan 08-535 381 15
Maneten 08-535 381 16
Snäckan 08-535 381 16

Ledning

Besöksadress

Uppdaterad 22 april 2024

Var informationen till din hjälp?