Kamerabevakning

Huddinge kommun, Huddinge samhällsfastigheter och Huge bostäder har gemensamma regler för kamerabevakning.

Kamerabevakning kan minska brott och skapar trygghet

Kamerabevakning bedrivs genom trygghetskameror. Med hjälp av trygghetskamerorna kan vi:

  • förebygga, upptäcka och hantera eventuella eller redan inträffade brott 
  • förebygga, upptäcka och hantera ordningsstörningar och övriga situationer som påverkar tryggheten negativt
  • minska skadegörelse, skydda egendom och minimera ekonomiska förluster.

Tillåtelse att bedriva kamerabevakning

Huddinge kommun är inte skyldig att bedriva kamerabevakning, men tillåts göra det i enlighet med Riktlinjer för kamerabevakning, kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen (GDPR).

Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet och tillståndsgivare.

Riktlinjer för kamerabevakning i Huddinge kommun

Uppdaterad 22 april 2024

Var informationen till din hjälp?