Kamerabevakning

Huddinge kommun, Huddinge samhällsfastigheter och Huge bostäder har beslutat om att införa gemensamma regler för kamerabevakning.

Varför behövs kamerabevakning? 

Kamerabevakning används för att minska risken för brott. Det kan vara på platser som är öppna för alla, men även där inte alla har tillträde. På en skolgård är det till exempel fritt för alla att vistas, medan det inte är det inne i skolan. Med hjälp av bevakningen kan vi

  • förebygga, upptäcka och hantera eventuella eller redan inträffade brott
  • förebygga, upptäcka och hantera ordningsstörningar och övriga situationer som påverkar tryggheten negativt
  • minska skadegörelse och minimera ekonomiska förluster.

Läs mer i Riktlinjer för kamerabekvakning i Huddinge kommun

Uppdaterad 2 september 2020

Var informationen till din hjälp?