H.A.N.G

H.A.N.G vill med hållbara idrottsföreningar och lokala idrottsaktiviteter bryta utanförskap, öka jämställdhet och folkhälsa samt skapa en meningsfull fritid i Flemingsberg – med idrotten som verktyg.

Satsningen H.A.N.G (Huddinge, Aktivitet, Nytänk, Gemenskap) startades av Huddinge kommun, Huddinge basket och RF-SISU Stockholm 2019.

Grunduppdrag för HANG

Erbjuda organiserade idrottsaktiviteter för barn och ungdomar i Flemingsberg, detta kommer att ske kontinuerligt på veckorna och under skolloven. Detta uppdrag genomförs tillsammans med föreningen Samverkan i Huddinge*.

Samarbete är nyckeln till framgång

Om du vill veta mer om aktiviteter i Flemingsberg kan du kontakta samordnaren Konstantinos Koumtsidis på e-post huddingehang@gmail.com

H.A.N.G:s aktiviteter

För att se vad du kan göra med H.A.N.G framöver, kika på aktivitetsschemat – besök Instagram: HANG (@hanghuddinge)

 

*I föreningen Samverkan i Huddinge ingår Huddinge kommun, Huge Bostäder, Huddinge samhällsfastigheter och ett tiotal privata bostads- och fastighetsbolag är medlemmar.
Läs mer om Samverkan i Huddinge

Uppdaterad 3 maj 2023

Var informationen till din hjälp?