Justering av kommunfullmäktiges protokoll den 11 och den 18 juni 2018, tillkännagivande

18-06-26

Anslaget den 26 juni 2018.

Bevis om justering av kommunfullmäktiges protokoll.

Sammanträdesdatum

11 juni 2018.

Protokollet har justerats

25 juni 2018.

Anslaget sattes upp

26 juni 2018.

Anslaget tas ned

18 juli 2018.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 17 juli 2018.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på kommunstyrelsens förvaltning, Kommunalvägen 28, 141 85 Huddinge.

Ta del av protokollet

Uppdaterad 2 juli 2018

Var informationen till din hjälp?