Justering av Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge och Salem protokoll den 2 februari 2018, tillkännagivande

18-02-08

Anslaget den 2 februari 2018.

Bevis om justering av Samordningsförbundet HBS protokoll.

Sammanträdesdatum

2 februari 2018.

Protokollet har justerats

7 februari 2018.

Anslaget sattes upp

8 februari 2018.

Anslaget tas ned

1 mars 2018.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 28 februari 2018.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på Social- och äldreomsorgsförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Uppdaterad 8 februari 2018

Var informationen till din hjälp?