Justering av socialnämndens arbetsutskotts protokoll den 4 oktober 2018, tillkännagivande

18-10-12

Anslaget den 12 oktober 2018.

Bevis om justering av socialnämnends protokoll protokoll.

Sammanträdesdatum

4 oktober 2018.

Protokollet har justerats

11 oktober 2018.

Anslaget sattes upp

12 oktober 2018.

Anslaget tas ned

2 november 2018.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 1 november 2018.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på Social- ocu äldreomsorgsförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Uppdaterad 12 oktober 2018

Var informationen till din hjälp?