Justering av socialutskott 3:s protokoll den 28 juni 2018, tillkännagivande

18-06-29

Anslaget den 29 juni 2018.

Bevis om justering av socialutskottets protokoll.

Sammanträdesdatum

28 juni 2018.

Protokollet har justerats

28 juni 2018.

Anslaget sattes upp

29 juni 2018.

Anslaget tas ned

20 juli 2018.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 20 juli 2018.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på Social- och äldreomsorgsförvaltningen, Gymnasietorget 1, 141 85 Huddinge.

Uppdaterad 29 juni 2018

Var informationen till din hjälp?