Justering av Justering av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll den 4 juni 2019, tillkännagivande

19-06-12

Anslaget den 12 juni 2019.

Bevis om justering av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott protokoll.

Sammanträdesdatum

4 juni 2019.

Protokollet har justerats

11 juni 2019.

Anslaget sattes upp

12 juni 2019.

Anslaget tas ned

3 juli 2019.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 2 juli 2019.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på KUF, Sjödalstorget 7 Huddinge.

Ta del av protokollet

Här hittar du protokollet när det är publicerat.

Uppdaterad 12 juni 2019

Var informationen till din hjälp?