Justering av Klimat- och stadsmiljönämndens protokoll den 28 juni 2019, tillkännagivande

19-07-01

Anslaget den 1 juli 2019.

Bevis om justering av Klimat- och stadsmiljönämnden protokoll.

Sammanträdesdatum

28 juni 2019.

Protokollet har justerats

28 juni 2019.

Anslaget sattes upp

1 juli 2019.

Anslaget tas ned

23 juli 2019.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 22 juli 2019.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på Tekniska nämndhyset, Sjödalsvägen 29, Huddinge.

Ta del av protokollet

Uppdaterad 1 juli 2019

Var informationen till din hjälp?