Justering av kommunstyrelsens protokoll den 3 juni 2019, tillkännagivande

19-06-07

Anslaget den 7 juni 2019.

Bevis om justering av kommunstyrelsens protokoll.

Sammanträdesdatum

3 juni 2019.

Protokollet har justerats

5 juni 2019.

Anslaget sattes upp

7 juni 2019.

Anslaget tas ned

29 juni 2019.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 28 juni 2019.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på kommunstyrelsens förvaltning, Kommunalvägen 28, 141 45 Huddinge.

Ta del av protokollet

Uppdaterad 7 juni 2019

Var informationen till din hjälp?